ISSN:2146-4219

LİBYA’DA COĞRAFYA ÖĞRETİMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Author:

Number of pages:
147-160
Year-Number:
2020-25

Libya’nın eğitim sistemi tarih boyunca çeşitli faktörlerden etkilenerek günümüze kadar gelmiştir. Ülkedeki eğitim faaliyetlerinin planlanmasında bir yandan ülke koşulları dikkate alınmaya diğer yandan ise dünyadaki güncel gelişmeler takip edilmeye çalışılmaktadır. Ancak eğitim öğretim süreçlerinde henüz tam olarak köklü değişiklikler yapılamamıştır. Bu durum üzerinde özellikle son yıllarda ülkedeki olumsuz siyasi gelişmelerin çok önemli etkileri olmuştur. Diğer pek çok dünya ülkesinde olduğu gibi Libya’da da coğrafya, öğretim programlarında yer alan derslerden birisidir. İnsan yaşantısı hakkında pek çok konuyu kapsaması ve insan hayatındaki öneminden dolayı coğrafya çeşitli kademelerde öğretim programlarında yer almaktadır. Libya’da coğrafya öğretimi, 4. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar devam etmektedir. Belirtilenlerden hareketle, çalışmanın amacı Libya’daki coğrafya eğitiminin temel özelliklerini ortaya koymaktır. Çalışmada betimsel araştırma tasarımı ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Libya’daki coğrafya öğretimi genel hatlarıyla, öğretmen, müfredat, ders materyalleri ve öğretim yöntemleri gibi yönlerden mevcut durum ile yaşanılan sorunlar ve konuya ilişkin öneriler açısından ele alınmıştır. Çalışma sonucunda, Libya’da coğrafya eğitiminde teorik konulara ağırlık verildiği, bu durumun öğretimde ezbere neden olduğu ve coğrafya öğretiminde uygun yöntemlerin kullanılmadığı gibi sonuçlar ile karşılaşılmıştır.

Keywords


Having been affected by a variety of factors throughout the history, the education system of Libya has survived to the present day. In the planning of educational activities in the country, besides trying to take the country conditions into account, current developments in the world are tried to be followed, as well. However, fundamental changes have not yet been made completely in the education and training processes. The negative political developments especially in recent years in the country have had a significant impact on this situation. As in many other countries of the world, geography is also one of the courses offered in teaching programs in Libya. Geography, which is one of the branches of social sciences, covers many topics about our life on the Earth. Because of its this importance, geography is also involved in curriculums at various levels in Libya. Geography education starts in the 4th grade and continues until the 12th grade in Libya. The aim of this study is to demonstrate the basic characteristics of geography education in Libya. Descriptive research design and document analysis method was used in the study. In the study, geography teaching in Libya has been discussed in terms of the current situation of teachers, curriculum, course materials and teaching methods as well as the problems experienced and suggestions about the subject.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 80
Number of downloads 150

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.