ISSN :2146-4219

1835 NÜFUS SAYIMINA GÖRE BEHİSNİ’DE (BESNİ) GAYRİMÜSLİMLER

Author:

Number of pages:
83-98
Year-Number:
2022-29

Osmanlı Devleti’nde ilk defa nüfus sayımı II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Bu sayım disiplin ve düzenin kalmadığı Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan yeni ordunun mali finansmanının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 1829 yılında başlanan ancak Rus savası nedeniyle yarıda kalan ve 1831 yılında yapılan nüfus sayımı çağdaş anlamda yapılan ilk sayım olarak görülmektedir. Ancak bu sayım aynı anda her bölgede yapılamamıştır. İdari yönden Maraş eyaletine bağlı olan Behisni’de de bu sayım 1835 yılında yapılmıştır. Bu çalışma Behisni kazasında yapılan ilk nüfus sayımına göre kazada yaşayan gayrimüslimlerin demografik durumunu ortaya koymayı hedeflemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan ve bu sayımın verilerini içeren defterlerden biri olan 7298 numaralı nüfus defterinden yararlanılarak Behisni’de gayrimüslimlerin ikamet ettiği yerler, nüfusları, yaş durumları, geçimlerini temin etmek için uğraştıkları iş ve meslekler gibi hususlar incelenmiştir.

Keywords


The first census in the Ottoman State, ıt was made during the reign of II. Mahmut. This census was made in order to determine the financial financing of the new army, which was established in place of the Janissary corps, where discipline and order remained. The census, which was started in 1829 but was interrupted due tot he Russian war, and was made in 1831, is seen as the first census in the modern sense. However, this census could not be done in every region at the same time. This census was also carried out in 1835 in Behisni, which is administratively bound to the province of Maraş. This study aims to reveal the demographic situation of the non-Muslims living in the town of Behisni, according to the first census. Using the population book numbered 7298, which is in the Ottoman Archives of the Presidency of the Republic of Turkey State Archive sand contains the data of this census, the issues such as the places of residence of the non-Muslims in Behisni, their population, age status, jobs and occupations that they struggled to earn their livelihood were examined.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 331
Number of downloads 349

Share

Diyalektolog - Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.