ISSN :2146-4219

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DEKİ SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNE İLHAM VEREN BAZI ÜLKELERDEKİ İDEOLOJİK HAREKETLER

Author:

Number of pages:
85-100
Year-Number:
2021-27

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya iki kutuplu bir hale gelmiş, ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında soğuk savaş başlamıştır. Birbirinden farklı rakip ideolojilere sahip iki merkez tarafından yönlendirilen ve etki alanını genişletme faaliyetleri içeren sert rekabetten tüm dünya etkilenmiştir. Özellikle batı blokunda yer alan ülkelerde halk nezdinde sosyalizm sempatisini arttırmak suretiyle ülke yönetimlerini etkilemek için Varşova Paktı’nca bir çok örgütün kurulması ve güçlenmesi desteklenmiş, ülkelerin içinde kaos çıkartarak etkinlik kazanılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle farklı ülkelerde, faaliyetleri benzer olan eşzamanlı birçok marjinal hareket ortaya çıkar. Aynı şekilde sayıca çok az da olsa farklı sosyalist ülkelerde de benzer hareketler görülür. Türkiye’deki örgüt yapılarına ve faaliyetlerine model oluşturan yabancı ülkelerdeki bu hareketler özellikle Türkiye’de 1960’lar sonrası ortaya çıkan ilk marjinal sol örgütlerin ilk kuruluş, düşünsel gelişim, hareket tarzının belirlenmesi ve örgütlenme şemalarında bu dış ülkelerdeki sol örgütler model alınmıştır.

Keywords


Following the Second World War, the world became bipolar, and a cold war began between the USA and the Union of Soviet Socialist Republics. The whole world was affected by the fierce competition, which was directed by two centers with different rival ideologies and included activities to expand their spheres of influence. Especially in the countries that  participated in the Western Bloc, the establishment and strengthening of many organizations were supported by the Warsaw Pact in order to increase the sympathy of the people for socialism and to influence the country administrations, and it was tried to gain effectiveness by causing chaos in these countries. Therefore, in different countries, many simultaneous marginal movements with similar activities emerged. Likewise, similar movements were observed in different socialist countries, despite being very few. In these movements in foreign countries, which created a model for the organizational structures and activities in Turkey, the left-wing organizations in these foreign countries were taken as models especially in the first establishment, intellectual development, determination of the movement style and organization schemes of the first marginal left-wing organizations that emerged in Turkey after the 1960s.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 454
Number of downloads 401

Share

Diyalektolog - Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.