ISSN:2146-4219

TÜRKİYE VE İRAN SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ


Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve İran sınıf öğretmeni yetiştirme sistemlerinin programa giriş ve mezun olma koşulları, öğretim süreçleri, değerlendirme sistemleri ve öğretmen olabilme koşulları, programların bilgi ve yeterlik alanları ve bu alanların içerdikleri dersler ve kredileri bakımından karşılaştırılmasıdır. Betimleyici karşılaştırmalı eğitim araştırması modeliyle gerçekleştirilen bu çalışmada karşılaştırmalı araştırma tekniklerinden yatay karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri doküman incelemesi yöntemiyle toplanmış, veri analizinde yorumlayıcı analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye ve İran’da uygulanan sınıf öğretmeni yetiştirme programları arasında programa giriş koşulları, öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirme sistemleri ile öğretmen olabilme koşulları bakımından benzerlikler bulunduğu ortaya çıkmıştır. Buna karşın İran sınıf öğretmenliği lisans programında Türkiye’de uygulanan sınıf öğretmenliği lisans programına göre öğretmenlik uygulaması, alan eğitimi ve genel kültür derslerine; proje, araştırma-geliştirme, program geliştirme ve öğrenme ünitesi tasarlama gibi pedagojik alan içerikli derslere daha fazla önem ve ağırlık verildiği sonucuna varılmıştır.


Keywords


Karşılaştırmalı eğitim, öğretmen eğitimi, sınıf öğretmeni yetiştirme programı, İran öğretmen eğitimi programı.

Author: Ruhan KARADAĞ YILMAZ -Emir YEGANEH
Number of pages: 01-31
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45075
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.