ISSN :2146-4219

Makale Değerlendirme Süreci


 1. DİYALEKTOLOG Dergisi’nin sistemine eklenen yazılara isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenir.
 2. DİYALEKTOLOG Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Diyalektolog dergisine gönderilen tüm makaleler hakem değerlendirmesinin öncesinden ve yayımlanma sürecinin öncesinde İNTİHAL DENETİMİNE tabii tutulmaktadır. %30'un üzerinde intihal tespiti raporlanan makaleler yayınlanmamaktadır. 
 3. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.
 4. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir.
 5. Diyalektolog Dergisinde hakem  değerlendirme süreci Çift Kör hakemlik  (Double Blind Review) yöntemine göre gerçekleştirilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.
 6. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.
 7. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.
 8. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir. Hakemden/hakemlerden düzeltilmiş olduğuna dair onay almayan taslak makaleler yayınlanmaz.
 9. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.
 10. DİYALEKTOLOG Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.
 11. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.
 12. Yayına kabul edilen makalelerin yazarlarından 750-1000 kelimelik Geniş İngilizce özeti (Summary) makaleye eklemeleri talep edilir. Eklenen genişletilmiş İngilizce özet Editör Kurulu tarafından uygunluğu kontrol edildikten sonra onaylanır.

 

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.