ISSN:2146-4219

BİR HAREM BESTEKÂRI SADULLAH AĞA: BİR TARİHİ ROMAN İNCELEMESİ

Author:

Number of pages:
71-83
Year-Number:
2021-27

Tarihi roman, tarih sahnesinde yaşanmış olayların ve bunlara şahitlik eden ya da yön veren veya bizzat mimarı olan kişilerin günümüz yazarları tarafından ele alınması ile oluşan edebi bir türdür. Dünya edebiyatında tarihi roman türünün ilk örneği, İskoç yazar Walter Scott’ın 1814’te yayımlanan Waverly isimli eseridir. Türk edebiyatının ilk tarihi romanı ise Ahmet Mithat Efendi’nin 1871 yılında kaleme aldığı Yeniçeriler isimli eseridir. Bu edebî eserler geçmişi aydınlatırken geleceğe de yön vermektedir. 1944 yılında Ziya Şakir tarafından yayımlanan Bir Harem Bestekârı Sadullah Ağa isimli eseri, Türk edebiyatındaki tarihi romanlardan biridir. III. Selim döneminde geçen roman, bir yandan padişahın sanata ve sanatçıya ne kadar önem verdiğini gözler önüne sererken, diğer yandan dönemin en başarılı bestekârlarından ve III. Selim’in de gözdesi olan Sadullah Ağa’yı okurla buluşturmaktadır. Bu çalışmada Ziya Şakir’in eseri anlatıcı tipleri, içerik (konu), özet, izlek, zaman, mekân, kişiler, dil ve üslup açısından değerlendirilecektir.

Keywords


Historical novel is a literary genre formed by handling the events that took place on the historical scene and people who witnessed or directed or were themselves architects of them by modern writers. The first historical novel in world literature is 'Waverly' by Scottish author Walter Scott, published in 1814. In Turkish literature, the first historical novel is 'Janissaries' written by Ahmet Mithat in 1871. Those literary works illuminate the past and give direction to the future. 'Bir Harem Bestekârı Sadullah Ağa', published by Ziya Şakir in 1944, is one of the historical novels in Turkish literature, too. The novel, set during the reign of III. Selim, shows how much the Sultan gave importance to art and artist; on the other hand, he introduces Sadullah Agha, one of the most successful composers of the era and the apple of III. Selim’s eye, to the reader. This study will be analyzed in terms of narrator types, content (subject), summary, theme, time, space, people, language and style, and supported through giving direct references from the novel.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 176
Number of downloads 184

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.