ISSN:2146-4219

ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN UMBERTO ECO’ NUN CECÜ’NÜN YER CÜCELERİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ

Author:

Number of pages:
233-248
Year-Number:
2020-24

Sözlü edebiyatın ilk örneğini oluşturan masallar, çocukların psikolojik ve sosyal gelişiminde büyük rol oynar. Bunların devamı niteliğinde sayılabilecek çocuk edebiyatına dâhil edilen eserler, çocuğun gelişimi, okuma alışkanları ve eğitim hayatı için önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla bu eserlerin de belirli özellikleri taşıması gerekmektedir. Çocuk edebiyatı eserlerinde, resimleme, metnin sayfa ve kapak tasarımı, yazı boyutu, ciltleme gibi temel bazı nitelikler dış yapı ile ilgili özellikler olarak sıralanırken; konu seçimi, dil ve üslup özellikleri, hangi kahramanın okuyucusuna nasıl sunulduğu ya da eserin kurgusu da iç yapıyla ilgili unsurlardır. Bu çalışmada, iyi ve kabul edilebilir çocuk kitaplarının iç ve dış yapı ile ilgili özellikleri, Umberto Eco’ nun Cecü’ nün Yer Cüceleri (Tre Racconti) adlı masal kitabı örneğinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, daha çok bilim insanı ve romancı yönüyle ortaya çıkan Umberto Eco' nun, fantastik ve bilimkurgu özelliklerini harmanlayarak üretmiş olduğu söz konusu kitabın analizi ile eserin çocuk edebiyatındaki yeri ve önemini tespit etmektir. Çocuk edebiyatı alanında çeşitli kaynaklarda belirtilen iç ve dış yapı ile ilgili ortaya konan özellikler çalışmanın kuramsal alt yapısını oluşturmuş ve bu yöntem doğrultusunda Eco’nun eserinin çocuk edebiyatı metinlerinde aranılan nitelikleri karşıladığı sonucuna varılmıştır.

Keywords


Fairy tales, which constitute the first example of oral literature, play a major role for the reading habit, psychological and social development of children. The works included in children's literature, which can be considered as a continuation of these, also have an important role in child development and educational life. Therefore, these works must also have certain features. While some basic qualities such as illustration, page and cover design of the text, font size, binding in children's literature works are listed as features related to outer structure; The choice of subject, language and style features, how which hero is presented to its reader or the fiction of the work are also related to the internal structure. In this study, the features of good and acceptable children's books related to inner and outer structure are examined in the example of Umberto Eco's tale book called “Tre Racconti”. The aim of the study is to determine the place and importance of the Eco’s book in the field of children's literature with the analysis of the book in question, given by combining the fantastic and science fiction features of Umberto Eco, who emerged as a scientist and novelist. In the field of children's literature, the characteristics of the internal and external structure stated in various sources formed the theoretical background of the study and it was concluded that Eco's work meets the qualifications sought in children's literature texts in line with this method.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 268
Number of downloads 166

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.