ISSN:2146-4219

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA “–GIN” EKİNİN FARKLI BİR İŞLEVİ


Ölçünlü dilde bulunmayan pek çok biçimi, işlevi barındıran Türkiye Türkçesi ağızları; dil araştırmalarının önemli kaynaklarından biridir. Unutulduğu zannedilen birçok kelimeye, ek ve işleve ağızlarda rastlamak mümkündür.“-GIn” eki eskiden beri daha çok sıfat yapma görevinde işlek olarak kullanılan bir yapım ekidir. Ancak tarihî metinlerde bu ekin kip eki olarak da kullanıldığını gösteren bir kayıt yoktur. Ancak İzmir ili Kiraz ilçesi, Şemsiler ve Çömlekçi köylerinden yapılan derlemelerde “-GIn” ekinin duyulan geçmiş zaman eki olarak kullanıldığı görülmektedir. Tarihî metinlerde duyulan geçmiş zaman için genellikle “-GAn” ve “-mIş” eki kullanılmıştır. “-GIn” ekinin ise böyle bir işlevine tarihî metinlerde de rastlanmamıştır. Bu yazıda “–GIn”yapım ekinin ağızlardaki farklı bir işlevi üzerinde durulacaktır.


Keywords


Duyulan Geçmiş Zaman, -GIn Eki

Author: Aylin ÇAKIR
Number of pages: 71-76
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.42267
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.