ISSN:2146-4219

LİDER VE GÜVENLİK DİYALEKTİĞİYLE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ


Liderlik ve güvenlik, siyasal yönetim pratiğini ve yazın alanını derinden etkileyen iki dinamik olgudur. Bu geleneksel ilişki, 21’inci yüzyılda da Türkiye’nin de dahil olduğu ulusal ve uluslararası yönetsel gelişmelerin akışına yön vermektedir. Dolayısıyla bu metinde, Cumhuriyet Dönemi’nin bazı lider örneklerinden hareketle 2023 seçimlerine göndermelerde bulunacak şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dönük nesnel bir okuma denenmektedir. Güncel siyasi olayların ve aktörlerin argümanın dışında tutulmaya çalışıldığı bu çalışmada, “yeni hükümet sisteminin etkin işletilebilmesi, doğal ve demokrat lider birikimiyle, olası güvenlik çıktılarıyla ilişkilidir” varsayımına odaklanmaktadır. Bu bağlamda, bir taraftan konuyu temellendirmek için yeni bir lider tasnifi yapılırken, öteki taraftan bu sistemi, gelecek ilk seçimde nasıl bir algı ve uygulamanın beklediğine dair de bir dizi çıkarım paylaşılmaktadır. Bu özde işletilen analitik yaklaşımın kaynakları olarak ise konuya ilişkin alan yazını ve sistemin yasallaşma sürecive sonrasında sergilenen söylem ve gözlemlerin yorumlanması tercih edilmiştir.


Keywords


Lider, Doğal Lider, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Güvenlik

Author: Menderes ALPKUTLU
Number of pages: 45-62
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.41749
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.