ISSN:2146-4219

TÜRKÇE İSMİN HALLERİNİN TÜRKÇE’Yİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN YETİŞKİNLER TARAFINDAN KULLANIMI


Bu çalışma Türkçe ismin hallerinin Türkçe’yi ikinci dil olarak öğrenen yetişkinler tarafından kullanımını incelemktedir. Türkçe dilindeki ismin belirtme (–i hali), yönelme (-e hali), kalma (-(-de hali) ve çıkma (-den hali) hal ekleri çalışmada dilbilgisi öğesi olarak incelenmiştir. Veri toplama sırasında Türkiye’de bir devlet üniversitesinde yabancı öğrenci olarak eğitim gören Türkçe öğrenenlerden, araştırmacılar tarafından geliştirilen dilbilgisel yargılama ve karışık cümle düzenleme testleri yoluyla elde edilen veri nicel analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına gore öğrenenler, birden fazla hal öğesi içeren karışık cümle düzenlemede az düzeyde zorlandılar. Daha belirgin olarak çıkma hali (-den) en fazla problemli hal iken kalma (-de) hali en az zorlayıcı olan hal formudur. Çalışma sonunda, araştırma sonuçlarına göre Türkçe’nin ikinci dil olarak öğrenimi üzerine pratik uygulama önerileri verilmiştir


Keywords


İsmin halleri, Türkçe ismin halleri, İkinci dil olarak Türkçe

Author: Muzaffer Pınar BABANOĞLU - Reyhan AĞÇAM
Number of pages: 35-44
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37317
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.