Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç. Dr. Yasin DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatma TORUN

ADIYAMAN  31.08.2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAslıhan DİNÇER  
DİL KULLANIMINI ETKİLEYEN DİL DIŞI BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ: AŞIRI DÜZELTMECİLİK ss. 01-11
NON-LANGUAGE BEHAVIOUR THAT EFFECTS LANGUAGE USE: HYPERCORRECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cihat ÜSTÜN  
ERZİNCAN AĞZINA ETİMOLOJİK BİR YAKLAŞIM: KARMA KELİMELER ss. 183-217
AN ETYMOLOGICAL APPROACH TO ERZINCAN DIALECT: MIXED WORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ULUTAŞ  
İŞ GÜVENSİZLİĞİ ALGISININ İŞ GÖRENLERİN İŞ TÜKENMİŞLİĞİNE ETKİSİ ss. 219-229
THE INFLUENCE OF JOB INSECURITY PERCEPTION ON EMPLOYEES' JOB BURNOUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevim TÜZÜN  
OSMANLI LONCA TEŞKİLATLARINA TOPLU BİR BAKIŞ ss. 231-238
A GENERAL OVERVIEW OF THE OTTOMAN GUILD ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ERCAN  
NESÎMÎ’YE AİT BİR ÜSLUP ÖZELLİĞİ: MATLA BEYİTLERİ ss. 239-251
A STYLISTIC FEATURE OF NESIMI: MATLA COUPLETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep KÜRKÇÜ Güven AĞCA Esra ÇAKIR Ç. Fikri VURAL  
SPOR YAPAN VE YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss. 253-260
COMPARISON OF ACADEMIC SUSPENSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO DO SPORTS OR NOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem ÇAMBAY  
BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİ: 2018 GENEL SEÇİMLERİ KAPSAMINDA GÜNDEM UYUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss. 261-284
WEB SITES IN THE POLITICAL PARTY AS A MEANS OF COMMUNICATION: A RESEARCH ON THE AGENDA OF THE 2018 GENERAL ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuna Beşen DELİCE  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE FİİLLERİN ŞAHIS EKLERİYLE KULLANIM DURUMU ss. 285-314
THE USAGE OF VERBS WTIH PERSONEL SUFFIXES SITUATION IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit DURUK Abuzer AKGÜN, Nurcan YILMAZ, Saynur ÖZÜN, Nursel AYKUT, Sıdıka TEKİN  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDAKİ DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss. 315-332
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS' VIEWS ON THEIR EXPERIENCES IN OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan AYDINBEK Hatice AYGÜN  
LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE A LA LUMIERE DES THEORIES D’ACQUISITION : ANALYSE COMPARATIVE DE DEUX METHODES DE FLE ss. 13-35
THE TASK BASED TEACHING METHOD IN THE LIGHT OF THE ACQUISITION THEORIES: COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO TEXTBOOKS OF FRENCH FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol İPEK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA YABANCI KELİMELERDE ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ ss. 37-59
THE VOWEL CHANGES IN FOREIGN WORDS IN TURKEY TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Burcu HALAÇOĞLU  
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ GAZETELERİNDE MEDENİYET ALGISI ss. 61-83
THE PERCEPTION OF CIVILIZATION IN THE PERIOD OF ABDÜLHAMID II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜLMEZ GÜNGÖRMEZ Abuzer AKGÜN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ KUVVET VE ENERJİ ÜNİTESİNE YÖNELİK AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI ss. 85-99
THE STUDY OF DEVELOPING AN ACADEMIC SUCCESS TEST AIMED AT THE UNIT “FORCE AND ENERGY” FOR SECONDARY SCHOOL LEARNERS IN SCIENCE COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ş. Gülin KARABAĞ Cemile KURT  
9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİNE İLİŞKİN KAVRAM ALGILARI: METAFOR ANALİZİ ss. 101-124
9TH GRADE STUDENTS’ PERCEPTION OF CONCEPTS RELATED TO PRE-ISLAMIC TURKISH HISTORY: METAPHOR ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.237
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail SÖKMEN  
TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNİN ÖĞRETİMİNE DAİR BİR YÖNTEM ÖNERİSİ ss. 125-41
A METHOD SUGGESTION ABOUT COMPARATIVE TEACHING OF HISTORICAL TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.232
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YAMAN Emrah EKMEKÇİ  
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ALANINDA YAYGIN BİR ŞEKİLDE KULLANILAN BAZI TERİMLERİN TÜRKÇEYE AKTARIMI SORUNU ss. 143-167
A STUDY ON THE PROBLEM OF THE PROPER TRANSFER OF SOME COMMON ELT TERMS TO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kürşat TÜRKAN Okan ATAHAN  
HATAY YÖRESİ HALK HEKİMLİĞİNDE OCAKLIK GELENEĞİ: SAMANDAĞ ÖRNEĞİ ss. 169-182
IN FOLK MEDICINE OF REGION HATAY TRADITION OF “OCAKLIK” SAMPLE OF SAMANDAG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YAZ (AĞUSTOS) 2018 SAYISI YAYINLANMIŞTIR

    DR. GÖNÜL ERDEM NAS'IN EDİTÖRLÜĞÜNDE  ARALIK 2018 KIŞ SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLERİZ.


    MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri