DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Dr. Gönül ERDEM NAS

Editör Yardımcısı
Dr. Fatma TORUN

DENİZLİ  31.12.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTuna BEŞEN DELİCE  
TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERLERİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ ss.01-13
PARTS OF SPEECH IN TURKMEN TURKİSH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya UZUN AYDIN  
MODERNİZMİN BENZER AKIMLARI İÇİNDE KENDİNE YER BULMAYA ÇALIŞAN BİR SANAT ÜSLUBU: ARTE POVERA ss.217-233
AN ART STYLE SEEKING ADMISSION AMONG SIMILAR MOVEMENTS OF MODERNISM: ARTE POVERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayrambek OROZOBAYEV  
KIRGIZLARDA HAYVAN KESİMİ VE İKRAMI SIRASINDA YAPILAN BAZI ÖRF-ÂDETLER ss.235-244
MANNERS AND CUSTOMS BY THE KYRGYZ DURING THE CUTTING AND OFFERING OF ANIMALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat OYMAK  
TÜRKÇENİN KARAPAPAK (TEREKEME)/ AĞZI İLE ÂŞIK GARİP HİKÂYESİ DEĞİŞKESİ (VARYANTI) ss.245-265
ÂŞIK GARIP STORY VARIATION WITH THE DIALECT OF TURKISH'S KARAPAPAK (TEREKEME)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KOÇ  
TAHAYYÜL EDİLEN SİYASAL BİR ÜST KİMLİK: OSMANLICILIK ss.267-281
AN ENVISIONED POLITICAL UPPER IDENTITY: OTTOMANISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.248
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa KALAYCI Ahmet KUŞÇİ  
TARİH-STRATEJİ BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKLERDEKİ YANSIMALARI ss.281-294
DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HISTORY-STRATEGY AND ITS REFLECTIONS IN THE TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Refik TURAN  
2017 İLKOKUL VE ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME ss.295-328
A GENERAL EVALUATION ON 2017 PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL SOCIAL STUDIES CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmetullah ERTAŞ  
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DİKAB DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HADİSLERİN ANALİZİ ss.328-344
ANALYSIS OF 2017-2018 EDUCATION YEAR DIKAB LECTURE OF HADITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baki YAMAN Mustafa ÖZTÜRK  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI (EYLEM ARAŞTIRMASI) ss.345-377
USING CARTOONS IN SOCIAL STUDIES TEACHING (AN ACTION RESEARCH )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert BÜYÜKDEDE Rabia TANEL  
İŞ-ENERJİ VE İTME-MOMENTUM KONULARINA YÖNELİK FETEMM ETKİNLİKLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMA ÜZERİNE ETKİSİ ss.379-395
EFFECT OF THE STEM ACTIVITIES RELATED TO WORK-ENERGY AND IMPULSE-MOMENTUM TOPICS ON CONCEPTUAL UNDERSTANDING LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık YÖNDEM Gökhan EM  
TÜRKİYE’DE TEZ VE MAKALE OLARAK YAYIMLANMIŞ GİTAR ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ ss.397-412
THE ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES USED IN GUITAR TEACHING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇAKMAK  
VVATİKAN KÜTÜPHANESİNDEKİ TÜRKÇE “İHTİLAÇNAME” NÜSHASI (GİRİŞ-METİN-İNCELEME-DİZİN) ss.15-64
TURKISH COPY OF "İHTİLAÇNAME" IN VATICAN LIBRARY (INTRODUCTION-TEXT-ANALYSIS-INDEX)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem KESKİN KÖYLÜ  
TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER VE FİNANSAL İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME ss.413-422
AN EVALUATION OF THE TRADE RELATIONS AND FINANCIAL COOPERATION BETWEEN TURKEY AND TURKMENISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan AKGÖZ Kımbat ASANOVA, Kıyal AŞKANBEAVA  
YÖRESEL YEMEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME ETKİSİ: KIRGIZ MUTFAĞI ÖRNEĞİ ss.423-436
THE IMPACT OF THE LOCAL FOOD TO THE SUSTAINABLE TOURISM: THE CASE OF KIRGS COUSINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Tolga GÜMÜŞ Erkan ÇIBIK  
BORSA’DA İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’DE TOPSIS UYGULAMA ss.437-456
COMPARISON OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE REAL ESTATE INVESTMENT COMPANIES PROCESSED IN THE STOCK EXCHANGE: TOPSIS APPLICATION IN BIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali APALI Mesut BOZCU  
HAL KOMİSYONCULUĞUNDA BELGE DÜZENİ AÇISINDAN VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARIN ARAŞTIRILMASI: ANTALYA TOPTANCI HALİ ÖRNEĞİ ss.467-478
AN INVESTIGATION OF DIFFERENCES IN THE APPLICATION OF TAX PROCEDURE LAW ON BOOKKEEPING FOR WHOLESALE MIDDLEMEN: CASE STUDY; ANTALYA WHOLESALE MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçen GÖÇEN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI YAZMA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ss.469-502
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ SELF-EVALUATION OF CREATIVE WRITING TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Namık ÇENÇEN  
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP TARİHİ VE ETİĞİ DERSİNİN TIP TARİHİ KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ss.503-518
FACULTY OF MEDICINE STUDENTS' VIEWS ON THE TOPICS OF HISTORY OF MEDICINE FROM HISTORY AND ETHICS OF MEDICINE COURSE (GAZI UNIVERSITY CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder SAATÇİ  
FONO-SEMANTİK AYRILAŞMA/ARKAİKLİK BAĞLAMINDA IRAK TÜRKMEN AĞIZLARINDA: ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K) ss.65-76
“ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K)” WORDS IN IRAQI-TURKMAN DIALECTS WITHIN THE FRAMEWORK OF PHONO-SEMANTIC VARIATION/ARCHAISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.266
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker TOSUN  
TEKİRDAĞ MERKEZ İLÇE AĞZINDA ALINTI KELİMELER ss.77-103
LOAN WORDS IN TEKIRDAG CENTRAL DISTRICT DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer İNCEBACAK Yeliz ÖZTÜRK  
MİYASE SERTBARUT’UN KAPİLAND ÜÇLEMESİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.105-136
EVALUATING MİYASE SERTBARUT’S TRILOGY “KAPİLAND” IN TERM OF TEACHING OF VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamile GÜLÜM Timur KOCAOĞLU  
TÜRK VE AMERİKAN ATASÖZLERİNDEKİ HALK TAKVİMİ UNSURLARI VE COĞRAFİ GERÇEKLİĞİ ss.137-148
ELEMENTS OF FOLK CALENDAR IN TURKISH AND AMERICAN PROVERBS AND GEOGRAPHIC REALITY OF THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ERCAN Kadriye HOCAOĞLU ALAGÖZ  
METİN NEŞRİ ÇALIŞMALARINA BİR KATKI: MÜSTENSİHLERİN İMLÂ TASARRUFLARI VE KULLANDIKLARI RUMUZLAR ss.149-178
A CONTRIBUTION TO THE TEXT ENTHUSIAST: ORTHOGRAPHY SHORTENINGS AND “RUMUZ”S USED BY SCRIBALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin GÖKÇÜR  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLERİN ANLAM AYIRT EDİCİLİĞİ ÜZERİNE ss.179-193
ON DISTINCTION OF MEANING OF PRIMARY LONG VOWELS IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema NOYAN  
TEVFİK FİKRET’İN “HANDE-İ BÛM” Ve “GAYYÂ-YI VÜCUD” ŞİİRLERİNİN GÖSTERGEBİLİM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ss.195-215
A REVIEW OF THE POEMS OF “HANDE-I BÛM” AND “GAYYÂ-YI VÜCÛD” THROUGH SEMIOTICS, COMPOSED BY TEVFIK FIKRET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  KIŞ ARALIK 2018 SAYISI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  20. SAYIMIZ OLAN NİSAN 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI GÖNDEREBİLİRSİNİZ.


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri