DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Dr. Gönül ERDEM NAS

Editör Yardımcısı
Dr. Fatma TORUN

DENİZLİ  31.12.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTuna BEŞEN DELİCE  
TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERLERİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ ss.01-13
PARTS OF SPEECH IN TURKMEN TURKİSH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya UZUN AYDIN  
MODERNİZMİN BENZER AKIMLARI İÇİNDE KENDİNE YER BULMAYA ÇALIŞAN BİR SANAT ÜSLUBU: ARTE POVERA ss.217-233
AN ART STYLE SEEKING ADMISSION AMONG SIMILAR MOVEMENTS OF MODERNISM: ARTE POVERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayrambek OROZOBAYEV  
KIRGIZLARDA HAYVAN KESİMİ VE İKRAMI SIRASINDA YAPILAN BAZI ÖRF-ÂDETLER ss.235-244
MANNERS AND CUSTOMS BY THE KYRGYZ DURING THE CUTTING AND OFFERING OF ANIMALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat OYMAK  
TÜRKÇENİN KARAPAPAK (TEREKEME)/ AĞZI İLE ÂŞIK GARİP HİKÂYESİ DEĞİŞKESİ (VARYANTI) ss.245-265
ÂŞIK GARIP STORY VARIATION WITH THE DIALECT OF TURKISH'S KARAPAPAK (TEREKEME)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KOÇ  
TAHAYYÜL EDİLEN SİYASAL BİR ÜST KİMLİK: OSMANLICILIK ss.267-281
AN ENVISIONED POLITICAL UPPER IDENTITY: OTTOMANISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.248
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa KALAYCI Ahmet KUŞÇİ  
TARİH-STRATEJİ BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKLERDEKİ YANSIMALARI ss.281-294
DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HISTORY-STRATEGY AND ITS REFLECTIONS IN THE TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Refik TURAN  
2017 İLKOKUL VE ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME ss.295-328
A GENERAL EVALUATION ON 2017 PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL SOCIAL STUDIES CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmetullah ERTAŞ  
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DİKAB DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HADİSLERİN ANALİZİ ss.328-344
ANALYSIS OF 2017-2018 EDUCATION YEAR DIKAB LECTURE OF HADITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baki YAMAN Mustafa ÖZTÜRK  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI (EYLEM ARAŞTIRMASI) ss.345-377
USING CARTOONS IN SOCIAL STUDIES TEACHING (AN ACTION RESEARCH )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert BÜYÜKDEDE Rabia TANEL  
İŞ-ENERJİ VE İTME-MOMENTUM KONULARINA YÖNELİK FETEMM ETKİNLİKLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMA ÜZERİNE ETKİSİ ss.379-395
EFFECT OF THE STEM ACTIVITIES RELATED TO WORK-ENERGY AND IMPULSE-MOMENTUM TOPICS ON CONCEPTUAL UNDERSTANDING LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık YÖNDEM Gökhan EM  
TÜRKİYE’DE TEZ VE MAKALE OLARAK YAYIMLANMIŞ GİTAR ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ ss.397-412
THE ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES USED IN GUITAR TEACHING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇAKMAK  
VVATİKAN KÜTÜPHANESİNDEKİ TÜRKÇE “İHTİLAÇNAME” NÜSHASI (GİRİŞ-METİN-İNCELEME-DİZİN) ss.15-64
TURKISH COPY OF "İHTİLAÇNAME" IN VATICAN LIBRARY (INTRODUCTION-TEXT-ANALYSIS-INDEX)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem KESKİN KÖYLÜ  
TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER VE FİNANSAL İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME ss.413-422
AN EVALUATION OF THE TRADE RELATIONS AND FINANCIAL COOPERATION BETWEEN TURKEY AND TURKMENISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan AKGÖZ Kımbat ASANOVA, Kıyal AŞKANBEAVA  
YÖRESEL YEMEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME ETKİSİ: KIRGIZ MUTFAĞI ÖRNEĞİ ss.423-436
THE IMPACT OF THE LOCAL FOOD TO THE SUSTAINABLE TOURISM: THE CASE OF KIRGS COUSINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Tolga GÜMÜŞ Erkan ÇIBIK  
BORSA’DA İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’DE TOPSIS UYGULAMA ss.437-456
COMPARISON OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE REAL ESTATE INVESTMENT COMPANIES PROCESSED IN THE STOCK EXCHANGE: TOPSIS APPLICATION IN BIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali APALI Mesut BOZCU  
HAL KOMİSYONCULUĞUNDA BELGE DÜZENİ AÇISINDAN VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARIN ARAŞTIRILMASI: ANTALYA TOPTANCI HALİ ÖRNEĞİ ss.467-478
AN INVESTIGATION OF DIFFERENCES IN THE APPLICATION OF TAX PROCEDURE LAW ON BOOKKEEPING FOR WHOLESALE MIDDLEMEN: CASE STUDY; ANTALYA WHOLESALE MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçen GÖÇEN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI YAZMA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ss.469-502
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ SELF-EVALUATION OF CREATIVE WRITING TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Namık ÇENÇEN  
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP TARİHİ VE ETİĞİ DERSİNİN TIP TARİHİ KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ss.503-518
FACULTY OF MEDICINE STUDENTS' VIEWS ON THE TOPICS OF HISTORY OF MEDICINE FROM HISTORY AND ETHICS OF MEDICINE COURSE (GAZI UNIVERSITY CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder SAATÇİ  
FONO-SEMANTİK AYRILAŞMA/ARKAİKLİK BAĞLAMINDA IRAK TÜRKMEN AĞIZLARINDA: ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K) ss.65-76
“ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K)” WORDS IN IRAQI-TURKMAN DIALECTS WITHIN THE FRAMEWORK OF PHONO-SEMANTIC VARIATION/ARCHAISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.266
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker TOSUN  
TEKİRDAĞ MERKEZ İLÇE AĞZINDA ALINTI KELİMELER ss.77-103
LOAN WORDS IN TEKIRDAG CENTRAL DISTRICT DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer İNCEBACAK Yeliz ÖZTÜRK  
MİYASE SERTBARUT’UN KAPİLAND ÜÇLEMESİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.105-136
EVALUATING MİYASE SERTBARUT’S TRILOGY “KAPİLAND” IN TERM OF TEACHING OF VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamile GÜLÜM Timur KOCAOĞLU  
TÜRK VE AMERİKAN ATASÖZLERİNDEKİ HALK TAKVİMİ UNSURLARI VE COĞRAFİ GERÇEKLİĞİ ss.137-148
ELEMENTS OF FOLK CALENDAR IN TURKISH AND AMERICAN PROVERBS AND GEOGRAPHIC REALITY OF THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ERCAN Kadriye HOCAOĞLU ALAGÖZ  
METİN NEŞRİ ÇALIŞMALARINA BİR KATKI: MÜSTENSİHLERİN İMLÂ TASARRUFLARI VE KULLANDIKLARI RUMUZLAR ss.149-178
A CONTRIBUTION TO THE TEXT ENTHUSIAST: ORTHOGRAPHY SHORTENINGS AND “RUMUZ”S USED BY SCRIBALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin GÖKÇÜR  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLERİN ANLAM AYIRT EDİCİLİĞİ ÜZERİNE ss.179-193
ON DISTINCTION OF MEANING OF PRIMARY LONG VOWELS IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema NOYAN  
TEVFİK FİKRET’İN “HANDE-İ BÛM” Ve “GAYYÂ-YI VÜCUD” ŞİİRLERİNİN GÖSTERGEBİLİM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ss.195-215
A REVIEW OF THE POEMS OF “HANDE-I BÛM” AND “GAYYÂ-YI VÜCÛD” THROUGH SEMIOTICS, COMPOSED BY TEVFIK FIKRET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri