DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
Doç. Dr. Yasin DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatma TORUN

ADIYAMAN  31.08.2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAslıhan DİNÇER  
DİL KULLANIMINI ETKİLEYEN DİL DIŞI BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ: AŞIRI DÜZELTMECİLİK ss.01-11
NON-LANGUAGE BEHAVIOUR THAT EFFECTS LANGUAGE USE: HYPERCORRECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cihat ÜSTÜN  
ERZİNCAN AĞZINA ETİMOLOJİK BİR YAKLAŞIM: KARMA KELİMELER ss.183-217
AN ETYMOLOGICAL APPROACH TO ERZINCAN DIALECT: MIXED WORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ULUTAŞ  
İŞ GÜVENSİZLİĞİ ALGISININ İŞ GÖRENLERİN İŞ TÜKENMİŞLİĞİNE ETKİSİ ss.219-229
THE INFLUENCE OF JOB INSECURITY PERCEPTION ON EMPLOYEES' JOB BURNOUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevim TÜZÜN  
OSMANLI LONCA TEŞKİLATLARINA TOPLU BİR BAKIŞ ss.231-238
A GENERAL OVERVIEW OF THE OTTOMAN GUILD ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ERCAN  
NESÎMÎ’YE AİT BİR ÜSLUP ÖZELLİĞİ: MATLA BEYİTLERİ ss.239-251
A STYLISTIC FEATURE OF NESIMI: MATLA COUPLETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep KÜRKÇÜ Güven AĞCA Esra ÇAKIR Ç. Fikri VURAL  
SPOR YAPAN VE YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.253-260
COMPARISON OF ACADEMIC SUSPENSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO DO SPORTS OR NOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem ÇAMBAY  
BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİ: 2018 GENEL SEÇİMLERİ KAPSAMINDA GÜNDEM UYUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.261-284
WEB SITES IN THE POLITICAL PARTY AS A MEANS OF COMMUNICATION: A RESEARCH ON THE AGENDA OF THE 2018 GENERAL ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuna Beşen DELİCE  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE FİİLLERİN ŞAHIS EKLERİYLE KULLANIM DURUMU ss.285-314
THE USAGE OF VERBS WTIH PERSONEL SUFFIXES SITUATION IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit DURUK Abuzer AKGÜN, Nurcan YILMAZ, Saynur ÖZÜN, Nursel AYKUT, Sıdıka TEKİN  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDAKİ DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ss.315-332
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS' VIEWS ON THEIR EXPERIENCES IN OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan AYDINBEK Hatice AYGÜN  
LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE A LA LUMIERE DES THEORIES D’ACQUISITION : ANALYSE COMPARATIVE DE DEUX METHODES DE FLE ss.13-35
THE TASK BASED TEACHING METHOD IN THE LIGHT OF THE ACQUISITION THEORIES: COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO TEXTBOOKS OF FRENCH FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol İPEK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA YABANCI KELİMELERDE ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ ss.37-59
THE VOWEL CHANGES IN FOREIGN WORDS IN TURKEY TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Burcu HALAÇOĞLU  
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ GAZETELERİNDE MEDENİYET ALGISI ss.61-83
THE PERCEPTION OF CIVILIZATION IN THE PERIOD OF ABDÜLHAMID II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜLMEZ GÜNGÖRMEZ Abuzer AKGÜN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ KUVVET VE ENERJİ ÜNİTESİNE YÖNELİK AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI ss.85-99
THE STUDY OF DEVELOPING AN ACADEMIC SUCCESS TEST AIMED AT THE UNIT “FORCE AND ENERGY” FOR SECONDARY SCHOOL LEARNERS IN SCIENCE COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ş. Gülin KARABAĞ Cemile KURT  
9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİNE İLİŞKİN KAVRAM ALGILARI: METAFOR ANALİZİ ss.101-124
9TH GRADE STUDENTS’ PERCEPTION OF CONCEPTS RELATED TO PRE-ISLAMIC TURKISH HISTORY: METAPHOR ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.237
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail SÖKMEN  
TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNİN ÖĞRETİMİNE DAİR BİR YÖNTEM ÖNERİSİ ss.125-41
A METHOD SUGGESTION ABOUT COMPARATIVE TEACHING OF HISTORICAL TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.232
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YAMAN Emrah EKMEKÇİ  
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ALANINDA YAYGIN BİR ŞEKİLDE KULLANILAN BAZI TERİMLERİN TÜRKÇEYE AKTARIMI SORUNU ss.143-167
A STUDY ON THE PROBLEM OF THE PROPER TRANSFER OF SOME COMMON ELT TERMS TO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kürşat TÜRKAN Okan ATAHAN  
HATAY YÖRESİ HALK HEKİMLİĞİNDE OCAKLIK GELENEĞİ: SAMANDAĞ ÖRNEĞİ ss.169-182
IN FOLK MEDICINE OF REGION HATAY TRADITION OF “OCAKLIK” SAMPLE OF SAMANDAG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri