DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Doç. Dr. YASİN DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatma TORUN

ADIYAMAN  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat ÇİFTÇİ  
TRAKYA ALT BÖLGESİNDEKİ FAALİYET GRUPLARINDA İSTİHDAMA DAYALI BÖLGESEL KÜMELENME ss.01-15
REGIONAL CLUSTERING BASED ON EMPLOYMENT FOR GROUPS OF ACTIVITY IN TRAKYA SUB-REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet TATAR  
BİR YAŞAM PRATİĞİ OLARAK MERZBAU ss.131-142
MERZBAU AS A LIFE PRACTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.191
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail SÖKMEN  
TARİHÎ COĞRAFYANIN TESPİTİNDE DİLSEL YÖNTEMİN UYGULANMASI: DEDE KORKUT KİTABI ÖRNEĞİ-I ss.143-161
ADOPTING LINGUISTIC METHOD IN DETERMINING HISTORICAL GEOGRAPHY: THE BOOK OF DEDE KORKUT SAMPLE-I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan TÜRKOĞLU  
ABDÜLHAY CELVETÎ’NİN ŞERH-İ GAZEL-İ HACI BAYRÂM-I VELÎ ADLI ESERİ ss.163-179
ABDÜLHAY CELVETÎ’S LITERARY WORK ŞERH-İ GAZEL-İ HACI BAYRÂM-I VELÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.198
Özet | Abstract | Tam Metin |

EMEL İŞTAR IŞIKLI Tuba ARSLAN  
SAĞLIK ALANINDA TÜKENMİŞLİĞİ KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: 2000-2017 YILLARI ss.181-197
AN INVESTIGATION OF GRADUATE THESIS ABOUT BURNOUT IN HEALTH SECTOR: 2000-2017
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem ÖZDEN  
GÜMÜLCİNE AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR ss.199-249
ADDITIONS TO THE TURKISH DIALECTS DICTIONARY FROM KOMOTINI DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatmir MEHMETİ Erdoğan TEZCİ  
KOSOVA’DA ALTINCI SINIF TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ ss.251-273
STUDENT VIEWS ON THE EVALUATION OF THE SIXTH GRADE TECHNOLOGY TEACHING CURRICULUM IN KOSOVO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin MENGİ  
MUHARRİR ÜZERİNE TEMATİK BİR DEĞERLENDİRME ss.275-283
A THEMATIC ASSESSMENT ON MUHARRİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TAN Hilfe ATASOY  
SEYF-İ SARÂYÎ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDE GEÇEN ATASÖZLERİ ss.285-317
PROVERBS IN GULISTAN TRANSLATION OF SEYFI SARAYI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raile Abdulvahit KAŞGARLI  
KURGU İÇİNDE GERÇEK: BİR ROMAN KAHRAMANI OLARAK PROF. DR. TURAN YAZGAN ss.17-26
REALITY WITHIN FICTION: PROFESSOR TURAN YAZGAN AS A FICTITIOUS CHARACTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zührem YAMAN  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN YEŞİL PAZARLAMA BİLİNCİ VE TÜKETİCİ KARAR VERME ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.27-36
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES ON THE GREEN MARKETING AWARENESS AND CONSUMER DECISION-MAKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BOZ  
KUR’AN’DA HEVÂ ss.37-50
HEVÂ IN QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin EROL  
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİNİN ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ss.51-67
AN ASSESSMENT ON THE EXCLUSION OF CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION COURSE FROM THE CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin KARTAL GÜNGÖR  
BİR POLİSİYE ROMAN PARODİSİ ÖRNEĞİ: CASUS ss.69-83
AN EXAMPLE OF PARODY IN THE DETECTIVE STORY : SPECIAL ENVOY, A SPY NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke HASDEMİR  
BRECHT' İN "PUNTİLA AĞA VE UŞAĞI MATTİ" ESERİNİN KARTAL TİBET'İN "EN BÜYÜK ŞABAN" FİLMİYLE MEDYALARARASI BİR YAKLAŞIMLA KARŞILAŞTIRILMASI ss.85-99
COMPARING BRECHT'S ''PUNTIL AĞA AND UŞAĞI MATIİ'' AND KARTAL TIBET'S ''EN BÜYÜK ŞABAN'' WITH A MEDIAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin DEMİRTAŞ  
TÜRK BASININA GÖRE MUDANYA KONFERANSI ss.101-115
THE MUDANYA CONFERENCE ACCORDING TO THE TURKISH PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Şenay ŞİŞMAN  
ŞİİR SANATINDA SES-ANLAM İLİŞKİSİ İLE YİNELEMELER TASARRUFU, MUŞLU ŞAİR TAHSİN SARAÇ ÖRNEĞİ ss.117-129
SOUND-MEANING RELATION AND REPETITIONS IN POETRY, EXAMPLE OF POET TAHSIN SARAÇ FROM MUŞ PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  KIŞ ARALIK 2018 SAYISI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  20. SAYIMIZ OLAN NİSAN 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI GÖNDEREBİLİRSİNİZ.


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri