DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Doç. Dr. YASİN DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatma TORUN

ADIYAMAN  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat ÇİFTÇİ  
TRAKYA ALT BÖLGESİNDEKİ FAALİYET GRUPLARINDA İSTİHDAMA DAYALI BÖLGESEL KÜMELENME ss.01-15
REGIONAL CLUSTERING BASED ON EMPLOYMENT FOR GROUPS OF ACTIVITY IN TRAKYA SUB-REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet TATAR  
BİR YAŞAM PRATİĞİ OLARAK MERZBAU ss.131-142
MERZBAU AS A LIFE PRACTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.191
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail SÖKMEN  
TARİHÎ COĞRAFYANIN TESPİTİNDE DİLSEL YÖNTEMİN UYGULANMASI: DEDE KORKUT KİTABI ÖRNEĞİ-I ss.143-161
ADOPTING LINGUISTIC METHOD IN DETERMINING HISTORICAL GEOGRAPHY: THE BOOK OF DEDE KORKUT SAMPLE-I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan TÜRKOĞLU  
ABDÜLHAY CELVETÎ’NİN ŞERH-İ GAZEL-İ HACI BAYRÂM-I VELÎ ADLI ESERİ ss.163-179
ABDÜLHAY CELVETÎ’S LITERARY WORK ŞERH-İ GAZEL-İ HACI BAYRÂM-I VELÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.198
Özet | Abstract | Tam Metin |

EMEL İŞTAR IŞIKLI Tuba ARSLAN  
SAĞLIK ALANINDA TÜKENMİŞLİĞİ KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: 2000-2017 YILLARI ss.181-197
AN INVESTIGATION OF GRADUATE THESIS ABOUT BURNOUT IN HEALTH SECTOR: 2000-2017
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem ÖZDEN  
GÜMÜLCİNE AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR ss.199-249
ADDITIONS TO THE TURKISH DIALECTS DICTIONARY FROM KOMOTINI DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatmir MEHMETİ Erdoğan TEZCİ  
KOSOVA’DA ALTINCI SINIF TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ ss.251-273
STUDENT VIEWS ON THE EVALUATION OF THE SIXTH GRADE TECHNOLOGY TEACHING CURRICULUM IN KOSOVO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin MENGİ  
MUHARRİR ÜZERİNE TEMATİK BİR DEĞERLENDİRME ss.275-283
A THEMATIC ASSESSMENT ON MUHARRİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TAN Hilfe ATASOY  
SEYF-İ SARÂYÎ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDE GEÇEN ATASÖZLERİ ss.285-317
PROVERBS IN GULISTAN TRANSLATION OF SEYFI SARAYI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raile Abdulvahit KAŞGARLI  
KURGU İÇİNDE GERÇEK: BİR ROMAN KAHRAMANI OLARAK PROF. DR. TURAN YAZGAN ss.17-26
REALITY WITHIN FICTION: PROFESSOR TURAN YAZGAN AS A FICTITIOUS CHARACTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zührem YAMAN  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN YEŞİL PAZARLAMA BİLİNCİ VE TÜKETİCİ KARAR VERME ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.27-36
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES ON THE GREEN MARKETING AWARENESS AND CONSUMER DECISION-MAKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BOZ  
KUR’AN’DA HEVÂ ss.37-50
HEVÂ IN QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin EROL  
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİNİN ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ss.51-67
AN ASSESSMENT ON THE EXCLUSION OF CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION COURSE FROM THE CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin KARTAL GÜNGÖR  
BİR POLİSİYE ROMAN PARODİSİ ÖRNEĞİ: CASUS ss.69-83
AN EXAMPLE OF PARODY IN THE DETECTIVE STORY : SPECIAL ENVOY, A SPY NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke HASDEMİR  
BRECHT' İN "PUNTİLA AĞA VE UŞAĞI MATTİ" ESERİNİN KARTAL TİBET'İN "EN BÜYÜK ŞABAN" FİLMİYLE MEDYALARARASI BİR YAKLAŞIMLA KARŞILAŞTIRILMASI ss.85-99
COMPARING BRECHT'S ''PUNTIL AĞA AND UŞAĞI MATIİ'' AND KARTAL TIBET'S ''EN BÜYÜK ŞABAN'' WITH A MEDIAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin DEMİRTAŞ  
TÜRK BASININA GÖRE MUDANYA KONFERANSI ss.101-115
THE MUDANYA CONFERENCE ACCORDING TO THE TURKISH PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Şenay ŞİŞMAN  
ŞİİR SANATINDA SES-ANLAM İLİŞKİSİ İLE YİNELEMELER TASARRUFU, MUŞLU ŞAİR TAHSİN SARAÇ ÖRNEĞİ ss.117-129
SOUND-MEANING RELATION AND REPETITIONS IN POETRY, EXAMPLE OF POET TAHSIN SARAÇ FROM MUŞ PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri