DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Doç. Dr. YASİN DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatma TORUN

ADIYAMAN  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan GÜNAL Betül ASLAN Yasemin KOÇOĞLU  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ ss.01-19
VIEWS OF EDUCATION FACULTY MEMBERS RELATED TO TEACHER TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÖKÇE  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA İLİNİN YAĞCILAR KÖYÜNDE MEYDANA GELEN BAZI SES DEĞİŞİMLERİ ss.145-178
SOME PHONETIC CHANGES FROM THE OLD ANATOLIAN TURKISH TODAY IN THE BURSA PROVINCE'S YAGCILAR VILLAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet TURKAY Ali Dursun AYDIN  
BİR İNCELEME: TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK SPOR ÖRGÜTLENMESİ ss.179-189
A REVIEW OF: THE TURKISH SPORT ORGANIZATIONS IN HISTORICAL PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ERENOĞLU ATAİZİ Burak SÖZER  
KADINHANI VE ÇEVRESİ TÜRKMEN-YÖRÜK AĞZI ss.191-209
THE DIALECT OF TURKMEN-YORUK IN KADINHANI AND ITS REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan ÇAKMAK  
FATİH KERİMÎ’NİN ESERLERİNDEN HAREKETLE KARIŞIK DİLLİ UNSURLAR ss.211-221
MULTILINGUISTIC ELEMENTS AT THE WORKS OF FATIH KERIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TAN Ayşe UĞURELİ  
KESİKKELİ KÖYÜNDEN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR ss.223-239
CONTRIBUTIONS TO THE COMPULSORY DOCUMENT FROM KESİKKELİ VILLAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan DİNÇ Şefika ÇETİN  
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ALGILARININ İNCELENMESİ ss.241-259
7TH GRADE MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ  
BİLİŞİM’İN SPOR İÇİNDE KULLANILIŞININ İNCELENMESİ ss.261-274
INVESTIGATION OF THE USE OF COMPUTER IN SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım ÇIRACI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ENGİN ÇETİN, ALTUN YARUK SEKİZİNCİ KİTAP, KARAHAN KİTABEVİ, ADANA 2017, 526 S., ISBN: 978-605-9374-59-0 ss.275-276
ENGİN ÇETİN, ALTUN YARUK SEKİZİNCİ KİTAP, KARAHAN KİTABEVİ, ADANA 2017, 526 S., ISBN: 978-605-9374-59-0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.166
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker DERE Erkan DİNÇ  
SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDEN KALANLAR: 1960’DAN GÜNÜMÜZE KADAR SOSYAL BİLGİLER DERSİNİ ALANLARIN HATIRALARI ss.21-39
WHAT LEFT FROM SOCIAL STUDIES COURSES: MEMORIES OF STUDENTS WHO HAVE TAKEN SOCIAL STUDIES COURSES FROM THE 1960S TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat AYCAN H. Şule AYCAN  
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN BİLİME KATKILARI ss.41-59
CONTRIBUTIONS TO SCIENCE OF MEMBER OF ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÖZEK  
ELAZIĞ İLİ AĞIZLARINDA FONETİK SAPMALAR ss.61-72
PHONETIC DEVIATIONS IN ELAZIĞ SUB-DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülker ŞEN Eda TOK  
KÖLN ÜNİVERSİTESİ ORİENTALİSTİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE TÜRKİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ss.73-83
ORIENTALISTIC DEPARTMENT OF THE COLOGNE UNIVERSITY STUDENTS' THE VIEWS OF TURKISH LANGUAGE, LITERATURE AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nahit ÖZDAYI Oğuzhan YONCALIK  
ELİT SPORCULARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.85-98
AN INVESTIGATION OF ELITE ATHLETES’ EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ACCORDANCE WITH SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit BAŞDAŞ Şule AKSAKAL AVCI  
YATAĞAN YÖRESİ AĞIZLARINDA ŞAHIS VE ZAMAN EKLERİ ss.99-113
PERSONAL AND TENSE SUFFIXES IN DIALECTS OF YATAGAN REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen BULUT ÖZEK  
BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 2D/4D PARMAK ORANLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİ VE DUYGUSAL ZEKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ss.115-126
EXAMINING CORRELATION BETWEEN CEIT DEPARTMENT STUDENTS’ 2D/4D FINGER RATIO AND LEARNING STYLE, EMOTIONAL INTELLIGENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut KAYA  
TÜRKİYE’DEKİ SAVAŞ MAĞDURU ENGELLİ MÜLTECİLERİN TOPLUMSAL HAYATA ADAPTASYON SÜREÇLERİ: ÖZEL VE KAMUSAL ALAN ENGELLERİ ss.127-144
THE PROCESS OF ADAPTATION IN SOCIAL LIFE BY WAR VICTIM DISABLED SYRIAN REFUGEES IN TURKEY: THE BARRIERS IN PRIVATE AND PUBLIC SPHERES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri