DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Doç. Dr. YASİN DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatma TORUN

ADIYAMAN  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan GÜNAL Betül ASLAN Yasemin KOÇOĞLU  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ ss.01-19
VIEWS OF EDUCATION FACULTY MEMBERS RELATED TO TEACHER TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÖKÇE  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA İLİNİN YAĞCILAR KÖYÜNDE MEYDANA GELEN BAZI SES DEĞİŞİMLERİ ss.145-178
SOME PHONETIC CHANGES FROM THE OLD ANATOLIAN TURKISH TODAY IN THE BURSA PROVINCE'S YAGCILAR VILLAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet TURKAY Ali Dursun AYDIN  
BİR İNCELEME: TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK SPOR ÖRGÜTLENMESİ ss.179-189
A REVIEW OF: THE TURKISH SPORT ORGANIZATIONS IN HISTORICAL PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ERENOĞLU ATAİZİ Burak SÖZER  
KADINHANI VE ÇEVRESİ TÜRKMEN-YÖRÜK AĞZI ss.191-209
THE DIALECT OF TURKMEN-YORUK IN KADINHANI AND ITS REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan ÇAKMAK  
FATİH KERİMÎ’NİN ESERLERİNDEN HAREKETLE KARIŞIK DİLLİ UNSURLAR ss.211-221
MULTILINGUISTIC ELEMENTS AT THE WORKS OF FATIH KERIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TAN Ayşe UĞURELİ  
KESİKKELİ KÖYÜNDEN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR ss.223-239
CONTRIBUTIONS TO THE COMPULSORY DOCUMENT FROM KESİKKELİ VILLAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan DİNÇ Şefika ÇETİN  
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ALGILARININ İNCELENMESİ ss.241-259
7TH GRADE MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ  
BİLİŞİM’İN SPOR İÇİNDE KULLANILIŞININ İNCELENMESİ ss.261-274
INVESTIGATION OF THE USE OF COMPUTER IN SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım ÇIRACI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ENGİN ÇETİN, ALTUN YARUK SEKİZİNCİ KİTAP, KARAHAN KİTABEVİ, ADANA 2017, 526 S., ISBN: 978-605-9374-59-0 ss.275-276
ENGİN ÇETİN, ALTUN YARUK SEKİZİNCİ KİTAP, KARAHAN KİTABEVİ, ADANA 2017, 526 S., ISBN: 978-605-9374-59-0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.166
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker DERE Erkan DİNÇ  
SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDEN KALANLAR: 1960’DAN GÜNÜMÜZE KADAR SOSYAL BİLGİLER DERSİNİ ALANLARIN HATIRALARI ss.21-39
WHAT LEFT FROM SOCIAL STUDIES COURSES: MEMORIES OF STUDENTS WHO HAVE TAKEN SOCIAL STUDIES COURSES FROM THE 1960S TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat AYCAN H. Şule AYCAN  
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN BİLİME KATKILARI ss.41-59
CONTRIBUTIONS TO SCIENCE OF MEMBER OF ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÖZEK  
ELAZIĞ İLİ AĞIZLARINDA FONETİK SAPMALAR ss.61-72
PHONETIC DEVIATIONS IN ELAZIĞ SUB-DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülker ŞEN Eda TOK  
KÖLN ÜNİVERSİTESİ ORİENTALİSTİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE TÜRKİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ss.73-83
ORIENTALISTIC DEPARTMENT OF THE COLOGNE UNIVERSITY STUDENTS' THE VIEWS OF TURKISH LANGUAGE, LITERATURE AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nahit ÖZDAYI Oğuzhan YONCALIK  
ELİT SPORCULARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.85-98
AN INVESTIGATION OF ELITE ATHLETES’ EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ACCORDANCE WITH SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit BAŞDAŞ Şule AKSAKAL AVCI  
YATAĞAN YÖRESİ AĞIZLARINDA ŞAHIS VE ZAMAN EKLERİ ss.99-113
PERSONAL AND TENSE SUFFIXES IN DIALECTS OF YATAGAN REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen BULUT ÖZEK  
BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 2D/4D PARMAK ORANLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİ VE DUYGUSAL ZEKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ss.115-126
EXAMINING CORRELATION BETWEEN CEIT DEPARTMENT STUDENTS’ 2D/4D FINGER RATIO AND LEARNING STYLE, EMOTIONAL INTELLIGENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut KAYA  
TÜRKİYE’DEKİ SAVAŞ MAĞDURU ENGELLİ MÜLTECİLERİN TOPLUMSAL HAYATA ADAPTASYON SÜREÇLERİ: ÖZEL VE KAMUSAL ALAN ENGELLERİ ss.127-144
THE PROCESS OF ADAPTATION IN SOCIAL LIFE BY WAR VICTIM DISABLED SYRIAN REFUGEES IN TURKEY: THE BARRIERS IN PRIVATE AND PUBLIC SPHERES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  KIŞ ARALIK 2018 SAYISI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  20. SAYIMIZ OLAN NİSAN 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI GÖNDEREBİLİRSİNİZ.


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri