DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ağız İncelemelerinde Ayınlı ve Hemzeli Alıntı Kelimelerin Tahlilinde Görülen Bir Yöntem Hatası Üzerine
(On A Methodological Error In Analysis Of The Borrowing Words With Ayn And Hamzah From Arabic And Persian In Publications Of Dialect Researches )

Yazar : Serpil ERSÖZ    
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014/9
Sayfa : 13-17
DOI Number: :
Cite : Serpil ERSÖZ , (2014). Ağız İncelemelerinde Ayınlı ve Hemzeli Alıntı Kelimelerin Tahlilinde Görülen Bir Yöntem Hatası Üzerine. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 2014/9, p. 13-17. Doi: .
    

Özet
Türkçe ağız incelemelerinde Arapça ve Farsçadan alınmış ayınlı ve hemzeli kelimelerin artzamanlı tahlilleri genellikle "standart dildeki şekli > ağızlardaki şekli" yönünde yapılmaktadır. Bu yöntem hatası, bu tür kelimelerdeki ses olaylarının genellikle türeme olarak gösterilmesine sebep olmaktadır. Oysa bu tahliller kaynak dildeki şekli>ağızlardaki şekli yönünde yapılmalıdır. Dolayısıyla buradaki ses olayı da türeme değil değişme olarak verilmelidir.
Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi Ağızları, Yöntem, Arapça Farsça Alıntı Kelimeler, Ayın, Hemze.

Abstract
Diacronic analysis of borrowing words with ayn and hamzah from Arabic and Persian on researches of Turkish dialects has usually been done as forms in formal language > forms in dialects. This methodological error is caused to presentation of phonological event as derivation. However this analysis should be carried out as forms in source language > forms in dialects. Thus this sound event should be shown as phonological change but not derivation.
Keywords
The Dialects of Turkiye Turkish, Methodology, Borrowing Words From Arabic and Persian, Ayn, Hamzah.

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri