DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HARPUT ULEMASINDAN BİLİNMEYEN BİR ÂLİM: DELLALZÂDE MÜFTÜ HACI MEHMET EFENDİ
(AN UNKNOWN SCHOLAR FROM THE HARPUT CLERİAL: DELLALZADE MÜFTÜ HACI MEHMET EFENDİ )

Yazar : Yurdal DEMİREL    
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 43-64
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.301
Cite : Yurdal DEMİREL , (2019). HARPUT ULEMASINDAN BİLİNMEYEN BİR ÂLİM: DELLALZÂDE MÜFTÜ HACI MEHMET EFENDİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 20, p. 43-64. Doi: 10.22464/diyalektolog.301.
150    146

Özet
Tarihin her döneminde önemli bir yerleşme merkezi olan Harput, bölgesinin bir ilim ve irfan yuvası olmuştur. Türk Kültürünün şeçkin bir örneği olan Harput’tan yüzyıllar boyunca birçok manevi şahsiyet, ilmi ve edebi şahsiyet, bestekâr ve müzisyen, askeri ve siyasi şahsiyet yetişmiştir. Harput’un yetiştirdiği ilmi ve manevi şahsiyetlerden biride Dellalzâde Müftü Hacı Mehmet Efendi’dir. Dellalzâde Müftü Hacı Mehmet Efendi, 1805 yılında Harput’ta doğmuştur. Harput ve İstanbul’daki tahsil hayatından sonra Harput’ta Süleyman Paşa Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. Müderrislik görevinin yanı sıra uzun yıllar Harput ve Mamuretülaziz Vilâyeti Müftülüğü görevinde bulunmuştur. Bu arada birçok talebe yetiştirmiştir. Dellalzâde Müftü Hacı Mehmet Efendi, 1900 yılında Harput’ta vefat etmiştir. Bu çalışmada XIX. yüzyılda Harput’ta yetişen en önemli müderris ve müelliflerden biri olan Dellalzâde Müftü Hacı Mehmet Efendi’nin hayatı, eserleri ve onun Harput uleması içindeki yeri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler
Harput, Medrese, Müderris, Müftü, Dellalzâde Müftü Hacı Mehmet Efendi

Abstract
Harput, which is an important settlement center in every period of history, has been a science and wisdom nest of its region. From Harput, which a distinguished example of Turkish culture, many spiritual personalities, scientific and literary figures, composers and musicians, military and political figures have been trained throughout the centuries. One of the scholarly and spiritual figures trained by Harput is Dellalzâde Mufti Hacı Mehmet Efendi. Dellalzâde Müftü Hacı Mehmet Efendi was born in 1805 in Harput. After his life of education in Harput and Istanbul. He was appointed as a professor of Suleyman Pasha Medrese in Harput. In addition to his duty as a professor, he served as the Mufti of Harput and the Mamuretülaziz Province for many years. Meanwhile, he has trained many students. Dellalzâde Mufti Hacı Mehmet Efendi died in 1900 in Harput. In this study, it will be tried to explain the life of Dellalzâde Mufti Hacı Mehmet Efendi, one of the most important professors and writers who grew up in Harput in the 19th century, and his place in the Harput Clerical.
Keywords
Harput, Madrasah, Professor, Mufti, Dellalzade Müftü Hacı Mehmet Efendi

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri