DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTSEL TANILAMA SÜRECİNDE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROBLEMS THAT TEACHERS WORKİNG İN GUİDANCE RESEARCH CENTERS EXPERİENCE İN THE PROCESS OF EDUCATİONAL IDENTİFİCATİON AND SUGGESTED SOLUTİONS )

Yazar : Süleyman GÖKSOY  Kadir ÖKSÜZ  
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 65-80
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.282
Cite : Süleyman GÖKSOY Kadir ÖKSÜZ , (2019). EĞİTSEL TANILAMA SÜRECİNDE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 20, p. 65-80. Doi: 10.22464/diyalektolog.282.
144    118

Özet
Araştırmanın amacı rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan öğretmenlerin; eğitsel tanılama yapılan bireyin velisi, eğitsel tanılama sonrası yönlendirilen öğrencilerin eğitim gördüğü okulun yönetici ve öğretmenleri, eğitsel tanılama kapsamında yararlanılan parça sistemi, eğitsel tanılama sürecine bağlı destek eğitim veren iyileştirme merkezi görevlileri ile ilgili yaşadıkları sorunların belirlenmesine ve çözüm önerileri geliştirilebilmesine yöneliktir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmaya, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde D. İlinde bulunan RAM’da görev yapan tüm öğretmenler katılmıştır. Araştırmada verilerinin toplanması yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Öğretmenlerin; eğitsel tanılamaya gelen öğrencilerin velileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar nelerdir?, Tanılama kapsamında modül programını uygulamada yaşadıkları sorunlar nelerdir? Eğitsel tanılama kapsamında rehabilitasyon merkezi görevlileri ile yaşadıkları sorunlar nelerdir? Tanılama sonrası özel eğitim öğrencilerinin yönlendirildiği okullardaki görevli yöneticiler ve öğretmenlerle yaşadıkları sorunlar nelerdir?
Anahtar Kelimeler
Eğitsel tanılama rehberlik ve araştırma merkezi, öğretmen

Abstract
The aim of the research is to determine the problems that teachers who work in guidance research centers experience related to parents of the student who is in educational identification, the principals and teachers of the school to which the students are directed after the educational identification, the modular system applied in the concept of educational identification, staff in the special education rehabilitation centers which provide educational support based on educational identification process and to develop solution suggestions. In the research, as a case study model which is one of the qualitative research methods was conducted. All of the teachers who have worked in the guidance research center in D. Province in 2017-2018 academic year participated in the research. The data collection was conducted with semi-structured interview technique. Obtained results were evaluated with content analysis and they were explained under four separate sections. The following questions were sought in the direction of the research purpose. What are the problems that teachers experience with the parents of the students who are in the process of educational identification? What are the problems that teachers experience in the application of the modular program in the context of identification? What are the problems experienced with the staff in special education rehabilitation centers in the educational identification? What are the problems that teachers experience with the principals and teachers of the school to which the students are directed after the educational identification?
Keywords
Educational identification, guidance research center, teacher

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri