DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SES OLAYLARI KONUSUNA İLİŞKİN MATERYAL GELİŞTİRME ÖRNEKLERİ
(Primary School Teacher Candidate’ s Material Development Samples Related To Sound Events )

Yazar : Bilge BAĞCI AYRANCI    
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 161-171
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.281
Cite : Bilge BAĞCI AYRANCI , (2019). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SES OLAYLARI KONUSUNA İLİŞKİN MATERYAL GELİŞTİRME ÖRNEKLERİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 20, p. 161-171. Doi: 10.22464/diyalektolog.281.
144    154

Özet
Bu araştırma kapsamında sınıf öğretmeni adaylarının ses olayları konusunda materyal fikri üretme becerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı kapsamında 2. Sınıfta öğrenim görmekte olan 26 öğrenciye ses olayları ile ilgili istedikleri sınıf düzeyinde materyal hazırlama fikirleri sorulmuştur. Öğrencilerin hazırladıkları rapor metinleri betimsel analiz ile analiz edilmiştir. İki farklı uzman tarafından yapılan analiz sonucunda veriler benzer şekilde elde edilmiştir. Katılımcılar gönüllü öğrenciler arasından seçilmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ayırt edilmeden K1, K2… şeklinde verileri sıralanmıştır. Katılımcıların materyal kullanımına ilişkin fikirleri temalandırılmış ve temalar tablolar halinde gösterilmiştir. Tabloların sonunda katılımcıların örnek ifadelerine yer verilmiştir. Araştırmanın sonunda katılımcı örnekleri sunulmuştur. Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının materyal geliştirme durumlarına örnek teşkil etmesi bakımından çalışma önemlidir. Aynı zamanda çalışma sonunda verilen örneklerle de sınıf öğretmenlerinin kullanabileceği değişik materyal örnekleri alana sunulmuştur, verilmiş olan bu örnekler değişik araştırmalar kapsamında değiştirilebilir ve farklı konulara da farklı kazanımlar için uyarlanabilir.
Anahtar Kelimeler
Türkçe, Materyal, Eğitim, Etkinlik

Abstract
The scope of this research-grade teacher candidates sound the idea-generating skills and material about the events that has persisted. Primary school teacher’ candidate of 26 students at the class level 2 they want materials related sound events asked staging ideas. The reports prepared by the students have been analyzed with the text descriptive analysis. As a result of the analysis made by two different experts, the data have been obtained in a similar way. Participants were chosen from among the volunteer students. Without being distinguished for gender of the participants of the K1, K2, ... are listed in the form of data. Ideas for themed to the use of materials of the participants and themes are illustrated in the tables. At the end participants tables example statements. At the end of the research participant samples. Prospective teachers training school in the material development, it is important to set an example in terms of their state work. At the same time working with the example given at the end of the primary school teacher can use different material samples are presented in the field, having been given these examples can be changed under various research and different topics for different gains adaptable.
Keywords
Turkish, Material, Training, Activity

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri