DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TINGUELY VE WARHOL ÜZERİNDEN SANAT ESERİ ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİYE YAKLAŞIM; MAKİNE YAPMAK VE MAKİNE OLMAK
(APPROACH TO TECHNOLOGY IN THE PRODUCTION OF ART THROUGH TINGUELY AND WARHOL; MAKING MACHINE AND BEING MACHINE )

Yazar : Alpaslan AKPINAR    
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 227-244
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.278
Cite : Alpaslan AKPINAR , (2019). TINGUELY VE WARHOL ÜZERİNDEN SANAT ESERİ ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİYE YAKLAŞIM; MAKİNE YAPMAK VE MAKİNE OLMAK. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 20, p. 227-244. Doi: 10.22464/diyalektolog.278.
212    141

Özet
Güncel sanat pratiklerinde teknoloji kullanımını etkileyen ve tetikleyen olgular ışığında, sanatçı ve izleyici arasındaki bağlantıyı kuran sanat eserinin gelişim ve dönüşümü oldukça hızlı olmuştur. Sanayi devrimiyle hızlanan teknolojik gelişmeler sanat yapıtının nasıl olması gerektiği sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Marcel Duchamp’ın ‘Ready-Made’leri ile tuvalin dışına çıkan resim, Konstüriktif bir yapı kazanmış ve teknolojinin de gelişmesiyle devinim halinde bir yapıya dönüşmüştür. Kinetik sanat ortaya çıktığında hareketin güzelliği ve her sanat eserinin hareket etmesi mantığı gelişmiş ve Jean Tinguely bu bağlamda Meta-Mekanik dediği işler yapmıştır. Her şeyin hareket ettiğini ve durağanlık kavramının olmadığını söyleyen sanatçı değişkenliğin gerekliliğine inandığını belirtmiştir. Bir makine yapmak isteyen Tinguely’nin yanı sıra bir makine olmak isteyen Andy Warhol ise, daha çok üretebilmek için tüketim toplumunun metalarından faydalanmış ve seri üretim fikrini geliştirerek fabrika dediği sanat atölyesini kurmuştur. Teknolojiyi yeni bir sanat nesnesi olarak gören Tinguely, teknolojiyi seri sanat eseri üretme aracı olarak gören Warhol ve ortak düşünceleri; Makine.
Anahtar Kelimeler
Tinguely, Warhol, Makine, Teknoloji, Meta-Mekanik

Abstract
In the light of the phenomena that influenced and triggered the use of technology in current art practices, the development and transformation of the work of art which established the connection between the artist and the audience has been quite fast. Technological developments accelerating with the industrial revolution reveal the question of how art works should be. Painting, which got out of the canvas routine with Marcel Duchamp's ‘Ready-Made’, gained a Constructive structure and transformed into a structure in motion with the development of technology. When the kinetic art came to exist, the beauty of the movement and the logic of the movement of each artwork developed, and in this context, Jean Tinguely did things that he called Meta-Mechanics. The artist, who said that everything is moving and there is no concept of stability, stated that he believed in the necessity of variability. In addition to Tinguely who wanted to build a machine, Andy Warhol, who wanted to be a machine, benefited from the commodities of the consumer society in order to produce more and established the art studio he called the factory by developing the idea of mass production. Tinguely, who sees technology as a new art object, Warhol, who considers technology as a means of producing a series of works of art, and their common idea; The Machine.
Keywords
Tinguely, Warhol, Machine, Technology, Méta-Matic

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri