DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“HİKÂYET” BAŞLIKLI YAZMA ESERDE GEÇEN DÖRT HALİFE MENKIBELERİNİN İNCELENMESİ
("HİKÂYET" LOCATED IN THE WRITING RASHIDUN STORIES AND EXAMINING )

Yazar : Nursel UYANIKER    
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 25-41
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.275
Cite : Nursel UYANIKER , (2019). “HİKÂYET” BAŞLIKLI YAZMA ESERDE GEÇEN DÖRT HALİFE MENKIBELERİNİN İNCELENMESİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 20, p. 25-41. Doi: 10.22464/diyalektolog.275.
152    165

Özet
İslâm tarihinde “Hulefâ-yı Râşidîn” olarak bilinen Dört Halife Devri, Hz. Muhammed’in ölümünden sonraki otuz yıllık dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde Hz. Muhammed’in peygamberlik hayatı boyunca kendisine inanan arkadaşlarından/sahabelerden Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halifelik yapmışlardır. Çalışmada, Süleymaniye Kütüphanesi “Özel 130” numarada kayıtlı ve 23 varaktan müteşekkil “Hikâyet” başlıklı yazma eser değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı, dört halife dönemi hakkında halk arasında anlatılmak üzere kaleme alınan menkıbelerin işlevlerini açıklamaktır. Metinde yer alan motifler, S. Thompson’un “Motif Index of Folk Literature” isimli eserine göre incelenmiştir. Çalışma metni, toplumsal çeşitliliği ele alan P. Burke’nin kültür yorumu esasında açıklanmıştır. Metnin muhteva yapısı ise metin merkezli halkbilim kuramlarından, “Seçkin Kültürün Dibe Batması” çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, tarafımızdan ilk defa tespiti yapılıp okunmuş olan yazma eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir. Menkıbeler, İslâmî bilgilerin sözlü ve yazılı kültür aracılığıyla aktarılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda ele alınan konu, Türk kültüründe İslâmî değerlere atfedilen kutsallığı göstermesi bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler
Dört Halife, Halk Kültürü, Menkıbe, P. Burke

Abstract
The history of Islam “Hulefâ-Râşidîn” known as, the transfer of the four Caliphs; Prophet Muhammed's death covers the thirty-year period. During this period, Muhammad's friends during his prophecy, believing in himself; Abu Bakr, Omar, Osman and Ali have done the caliphate. In this study, a written work titled "Story” which is registered in Süleymaniye Library Special 130 an and consisting of 23 pages in total, will be evaluated. The aim of the study is to explain the functions of the stories about the four caliphs. The motifs in the text were examined according to the book called Index Motif Index of Folk Literature ere by S. Thompson. The paper is described in the context of P. Burke's understanding of culture, which deals with social diversity. The content structure of the work is evaluated within the framework of the “Submergence of the Distinguished Culture” one of the written works centered folklore theories. At the end of the study, the first transcription letter of the manuscript which has been read and read has been given. Menqabes provide the transfer of Islamic knowledge through oral and written culture. In this context, the issue is important in terms of showing the sanctity attributed to Islamic values in Turkish culture.
Keywords
Four Caliphs, Folk Culture, Menqabe, P. Burke

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri