DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DİKAB DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HADİSLERİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF 2017-2018 EDUCATION YEAR DIKAB LECTURE OF HADITH )

Yazar : Hikmetullah ERTAŞ    
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 328-344
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.272
Cite : Hikmetullah ERTAŞ , (2018). 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DİKAB DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HADİSLERİN ANALİZİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 19, p. 328-344. Doi: 10.22464/diyalektolog.272.
182    159

Özet
Günümüze kadar çok sayıda müfredât değişikliğine uğramış olan Din Dersleri, 1982’den itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ismi ile zorunlu biçimde ilkokul dördüncü sınftan lise on ikinci sınıfa kadar okutulmaya başlanmıştır. Derslerde takip edilen kitaplar ise (MEB/Talim Terbiye Kurulu) tarafından incelenerek uygun görülmektedir. Bakanlığın kitaplarda yer alan hadisleri incelemek üzere, uzman kişileri kadrosunda bulundurup/bulundurmadığı, bunlardan ne derece faydalandığı önemlidir. Aksi takdirde, sahih referanslardan yoksun/yanlış bilgiler ile bezenmiş konular, öğrencilerin zihinlerde yanlış dinî kanaâtler oluşturacak, hatta din aleyhinde tamir edilemez vahim neticeleri doğurabilecektir. Bakanlık 2018-2019’da DİKAB müfredâtı ve ders kitaplarında değişikliğe gitmiştir. Makalemiz ise değişiklik öncesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında (IV-XII. Sınıflarda) okutulan DİKAB ders kitaplarındaki hadisleri kapsamaktadır. Çalışmada; rivayetlerin (sahih-zayıf-mevzu oluşları) sıhhat durumları, aktarıldığı eserlerin Hadis İlmi açısından kaynaklık değeri ile rivayetlerin sayılarına dâir bilgilerden bahsedilecektir. Konu “Ders Kitaplarda Yer Verilen Hadisler” temelinde ele alınacak gerekli alt başlıklar ile mevzu derinleştirilerek değerlendirmeler/analizler yapılmıştır. Netice olarak, gerekli hassasiyetin gösterilmediği, sahih rivayetler bulunmasına rağmen sahih olmayan pek çok rivayetin kitaplara eklendiği, temel Hadis kaynakları yerine zayıf/mevzu rivayetleri içeren tâli çalışmalardan da aktarımların yapıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Din Dersleri, Hadis, Sıhhat, Meb, Dikab

Abstract
TThe religious lessons that have under göne many curriculum changes until today tradition, beganto be taught by the name of culture and morality in 1982 and then necessarily until the twelfth grade of elementary school. The books that are followed in the lessons are determined as appropriate on basis of the examination made by the training institution. It’s very important that the Ministry makes use of these persons whether or not they keep it in the staff of experts to examine the hadiths in the books. Which are devoid of real references and embodied with misinformation will create misconceptions in the minds of the students and will even lead to bad consequences that are irrevocable in religion. In 2018-2019 the Ministry change curriculum and textbooks. Our article covers the hadiths in the textbook o the DİKAB in 2017-2018 education year before the change. We will talk about the facts of the narratives (soond-weakmatter) the state of robustness, the valve of the source in terms of hadiths and the statistical information about the narrations. The subject will be handled on the basis of the hadith material included in the text books and the necessary subtopics will be deepened and evaluated/analyzed. We have reached the conclusion that many of the unsound narrations have been consciously processed despite the fact that there is no accurate sensitivity in the hadith elections and that there are authentic narratives in the context of the subject matter, while literature are maintained while the tales are filled with weak/relevant narratives
Keywords
Religious Lessons, Health, Ministry of Education, Dikab

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri