DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FONO-SEMANTİK AYRILAŞMA/ARKAİKLİK BAĞLAMINDA IRAK TÜRKMEN AĞIZLARINDA: ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K)
(“ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K)” WORDS IN IRAQI-TURKMAN DIALECTS WITHIN THE FRAMEWORK OF PHONO-SEMANTIC VARIATION/ARCHAISM )

Yazar : Önder SAATÇİ    
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 65-76
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.266
Cite : Önder SAATÇİ , (2018). FONO-SEMANTİK AYRILAŞMA/ARKAİKLİK BAĞLAMINDA IRAK TÜRKMEN AĞIZLARINDA: ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K). Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 19, p. 65-76. Doi: 10.22464/diyalektolog.266.
125    136

Özet
Bu makalede bir taraftan fono-semantik ayrılaşma hadisesi diğer taraftan arkaiklik kavramları geniş bir şekilde tanımlanmış, bunlar arasındaki ilişki Irak Türkmen Ağızlarından (ITA) alınan ācıġ/ācuġ,’ecci, ’eccüg/k kelimeleri bağlamında ortaya konmuştur. Bu iki terim arasındaki ilişkinin ortaya konarak etimolojik açıdan hangi kelimenin asli ve dolayısıyla arkaik olduğunu belirleme hususunda nasıl kullanışlı bir yöntem olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Makalede ayrıca, ele alınan kelimelerin anlamlarının da arkaikliği üzerinde durulmuş, Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi yazı dili ve ağızları arasındaki karşılaştırmalarla ağız tasniflerine dair bazı ipuçlarının elde edildiği gösterilmiştir. Bunun yanında, arkaikleşmiş ācıġ/ācuġ kelimesinin günümüzdeki kullanım genişliğine dikkat çekilerek arkaikleşmeyle kavram alanlarının oluşması arasındaki ilişki incelenmiştir. Bundan başka fono-semantik ayrılaşmanın bir kelime yapma yolu olarak dilin kelime hazinesinin oluşmasındaki ve gelişmesindeki rolü örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Irak Türkmenleri, arkaik, fono-semantik, kelime, anlam

Abstract
This article explores the issue of phono-semantic variation in detail while it also defines the term of archaism. Besides, the relationship between two has been investigated within the framework of the words “ācıġ/ācuġ,ʽecci, ʽeccüg/k” from Iraqi-Turkman dialects. It has been aimed to demonstrate how useful method it is to determine which word was etymologically original thus archaic by demonstrating the correlation between these two terms in this article. The article has also investigated how archaic the meanings of these words were and it has been proved that there exist several clues regarding dialect classification by conducting plenty comparisons among written language and dialects of Azerbaijani and Turkey Turkic Languages. The relationship between archaism and emergence of conceptual fields has also been explored by drawing attention to how widely the archaic word ācıġ/ācuġ is used today. Besides, the role of phono-semantic variation in formation and development of the vocabulary of a language as a way of derivation has been demonstrated via several examples.
Keywords
Iraqi Turkmans, archaic, phono-semantic, word, mean

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri