DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÖRESEL YEMEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME ETKİSİ: KIRGIZ MUTFAĞI ÖRNEĞİ
(THE IMPACT OF THE LOCAL FOOD TO THE SUSTAINABLE TOURISM: THE CASE OF KIRGS COUSINE )

Yazar : Erkan AKGÖZ  Kımbat ASANOVA, Kıyal AŞKANBEAVA  
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 423-436
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.261
Cite : Erkan AKGÖZ Kımbat ASANOVA, Kıyal AŞKANBEAVA , (2018). YÖRESEL YEMEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME ETKİSİ: KIRGIZ MUTFAĞI ÖRNEĞİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 19, p. 423-436. Doi: 10.22464/diyalektolog.261.
148    162

Özet
Avrasya uygarlıklarının temelini oluşturan ve oldukça zengin bir kültürel birikime sahip olan Kırgızistan daha çok coğrafi yapısı, tarihi ipek yolu ve göçebe kültürü ile tanınmaktadır. Oysa ilgili alan yazın incelendiğinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, onların beslenme alışkanlıklarını etkileyen ve onlardan etkilenen Kırgızistan mutfağı ile ilgili çalışmalar henüz arzu edilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bundan dolayı bu çalışma Kırgız mutfak kültürünün zenginliğini ve etkilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada öncelikle Kırgız mutfak kültürü tespit edilmiş ve Kırgızistan turizmine olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma için gerekli olan veriler Nisan 2018’de yapılan alan araştırmasından elde edilmiştir. Elektronik ortamda değerlendirilen veriler ile yöresel yemeklerin destinasyonları beş (5) farklı boyutta (kültürel, sosyal, sağlık, ekonomik ve tanıtma) etkilediği tespit edilmiştir. Genel olarak olumlu yönde katkı sağlayan yöresel yemekler ile ilgili düşüncelerin cinsiyete, medeni duruma, eğitim durumuna ve gelir seviyesine göre farklık gösterdiği de belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kırgızistan, sürdürülebilir turizm, yöresel yemek

Abstract
Kirghizstan which constitute the basic of Eurasian civilization and its rich cultural background is usually known with its topography, Silk Road and nomad culture. When reviewing the relevant literature it can be seen that amount of the studies about Kirghizstan Cousin is not desired level although Kirghizstan hosted many civilizations and affected their feeding behavior in its history. To full fill this gap this study’s purpose revealing the richness of Kirghizstan Cousin and determine its effects to the tourism. The data required for the research were obtained from the field survey conducted in April 2018. After evaluating the data in the electronic environment, It was determined that the local dishes affect the destinations in five (5) different dimensions (cultural, social, health, economic and promotion). It was also determined that the opinions about local dishes that contribute positively in general differ according to gender, marital status, education level and income level.
Keywords
Kirghizstan, sustainable tourism, local food

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri