DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HAL KOMİSYONCULUĞUNDA BELGE DÜZENİ AÇISINDAN VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARIN ARAŞTIRILMASI: ANTALYA TOPTANCI HALİ ÖRNEĞİ
(AN INVESTIGATION OF DIFFERENCES IN THE APPLICATION OF TAX PROCEDURE LAW ON BOOKKEEPING FOR WHOLESALE MIDDLEMEN: CASE STUDY; ANTALYA WHOLESALE MARKET )

Yazar : Ali APALI  Mesut BOZCU  
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 467-478
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.259
Cite : Ali APALI Mesut BOZCU, (2018). HAL KOMİSYONCULUĞUNDA BELGE DÜZENİ AÇISINDAN VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARIN ARAŞTIRILMASI: ANTALYA TOPTANCI HALİ ÖRNEĞİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 19, p. 467-478. Doi: 10.22464/diyalektolog.259.
162    204

Özet
Araştırma ile belge düzeni uygulamasının mevzuatta belirtilen halinden farklılığının tespit edilmesi, tespit edilen farklılığın muhasebenin temel kavramları üzerinde ve vergi kanunları üzerinde oluşturacağı etkinin incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda Antalya merkez halinde faaliyet gösteren komisyoncuların satışa aracılık faaliyetleri sırasında düzenledikleri belgelerin Vergi Usul Kanununda düzenlenmemiş bir belge konumunda olan “Fatura 2” belgesi olduğu, Müstahsil Makbuzu yerine bu belgenin kullanıldığı anlaşılmış olup, ortaya çıkan bu farklılığın muhasebe belge düzenini etkilediği kadar muhasebe kayıtlarını da etkilediği ortadadır. Her şeyden önemli olarak, Vergi Usul Kanununda tanımlanmamış bir belge olan Fatura-2 nin kullanılması nedeniyle ortaya çıkması muhtemel vergi cezalarının oluşabileceği gerçeğinden hareket ederek sektörün bundan etkilenmemesi için gerekli farkındalığın ortaya çıkartılması gerektiği ve ayrıca ortaya çıkan bu farklılığın Muhasebenin temel kavramlarından olan Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı ile Tam Açıklama Kavramlarına da uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Toptancı Halleri, Belge Düzeni, V.U.K, Muhasebe Temel Kavramları

Abstract
The aim of this study is to determine the difference between the actual bookkeeping method and the bookkeeping method in the law, to investigate the effect of this difference on the basic concepts of accounting and tax laws. Based on the findings of the study, it is understood that the document issued by middlemen working in the central wholesale market of Antalya are "invoice 2" document which is not regulated in the Tax Procedure Law and that this document is used in place of producer receipt and the resulting difference affects accounting records as well as bookkeeping. It is concluded that since there may be potential tax penalties due to the use of Invoice 2 which is not regulated and covered by the Tax Procedure Law, and awareness should be raised in order to avoid any negative consequences on the industry and that this practice does not also comply with the basic principles of accounting including objectivity principle and full disclosure principle.
Keywords
Wholesale Food Markets, Bookkeeping, T.P.L, General Accounting Principles

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri