DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VVATİKAN KÜTÜPHANESİNDEKİ TÜRKÇE “İHTİLAÇNAME” NÜSHASI (GİRİŞ-METİN-İNCELEME-DİZİN)
(TURKISH COPY OF "İHTİLAÇNAME" IN VATICAN LIBRARY (INTRODUCTION-TEXT-ANALYSIS-INDEX) )

Yazar : Serkan ÇAKMAK    
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 15-64
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.255
Cite : Serkan ÇAKMAK , (2018). VVATİKAN KÜTÜPHANESİNDEKİ TÜRKÇE “İHTİLAÇNAME” NÜSHASI (GİRİŞ-METİN-İNCELEME-DİZİN). Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 19, p. 15-64. Doi: 10.22464/diyalektolog.255.
221    942

Özet
Metin, inceleme ve dizin olmak üzere üç ana başlıktan oluşan bu çalışmanın girişinde seğirnameler hakkında genel bilgiler verildikten sonra yayımlanan Türkçe seğirname nüshaları tanıtılır. Ardından makaleye konu olan, Vatikan Kütüphanesindeki Borg. Turco 79 arşiv numarasıyla kayıtlı, “iħtilāc-nāme” başlığını taşıyan yazma, tavsif edilip bu nüsha üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan bahsedilir. Metin kısmında söz konusu nüshanın yazı çevirimi bulunur. İnceleme başlığı altında sırasıyla nüshanın yazım, ses ve şekil özellikleri detaylı bir surette sunulur. Dizin ise nüshanın söz varlığını, leksik birimlerin bağlam içerisindeki anlamlarını ve çekim unsurlarını içerir. Sonuç kısmında ise, incelemelerden elde edilen verilere göre nüshanın kayda geçirildiği dönem ve tarihî Türk lehçesi hakkında varılan hükümler yer alır.
Anahtar Kelimeler
Seğirname, yazma nüsha, Vatikan Kütüphanesi, gramer incelemesi

Abstract
This article consists of three major parts including text, analysis and index. In the introduction, following a general information about "seğirname" (twitch book), published Turkish copies of segirname are introduced. Then, the mentioned manuscript, named "iħtilāc-nāme" in Vatican Library which is registered with archive number “Borg. Turco 79”, is defined and scientific studies on the manuscript are mentioned. In the text section, the mentioned manuscript is transcribed. In the analysis section, orthographic, phonologic and morphologic features of the manuscript are stated thoroughly. Index section contains vocabulary of the manuscript, the meanings of lexical units in context and elements of inflection. In the conclusion, in the light of data acquired from analyses, findings about the period and the historical Turkish dialect that the manuscript was written in are shared.
Keywords
twitch book, manuscript copy, Vatican Library, grammatical analysis

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri