DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE TEZ VE MAKALE OLARAK YAYIMLANMIŞ GİTAR ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ
(THE ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES USED IN GUITAR TEACHING IN TURKEY )

Yazar : Sadık YÖNDEM  Gökhan EM  
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 397-412
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.249
Cite : Sadık YÖNDEM Gökhan EM, (2018). TÜRKİYE’DE TEZ VE MAKALE OLARAK YAYIMLANMIŞ GİTAR ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 19, p. 397-412. Doi: 10.22464/diyalektolog.249.
195    304

Özet
Günümüzün en popüler çalgılarından bir tanesi olan gitarın öğretimi hem genel hem mesleki hem de özengen müzik öğretiminde yaygın biçimde yapılmaktadır. Gitar öğretim sürecinde eğitmenler öğrenciden, çalgıdan ve öğretim yöntemlerinden kaynaklanan birçok problem ile karşılaşmaktadırlar. Bunlar; sağ ve sol el problemleri, eşgüdümlü nota takibi, öğrencinin gitara yeteri kadar vakit ayırmaması vb. gibi sıralanabilir. Bu problemleri önlemek için araştırmacılar gitar öğretiminde farklı yöntemler kullanmayı denemiş ve önermişlerdir. Bu araştırmanın amacı; Türkiye de yayımlanmış farklı gitar öğretim yaklaşımlarını inceleyerek gitar eğitmenlerine ve gitar öğrencilerinin dikkatine sunmaktır. Araştırmada, nitel bir araştırma yöntemi olan betimsel analiz yöntemi kullanılarak “doküman analizi” yapılmıştır. Bu amaçla farklı gitar öğretimi yaklaşımları hakkında yayımlanmış makaleler ve tezler analiz edilmiştir. Yayınlanan yaklaşık 6 gitar yaklaşımına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular araştırmada sunulmuş ve bazı değinilmeyen problemler hakkında öneriler getirilmiştir. Araştırmanın, gitar öğretiminde sorun yaşayan eğitimcilere ulaşarak hem gitar öğretim sürecinde yaşanan sorunlara ışık tutacağı hem de yeni yöntemlerin kapısını aralayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Gitar, yöntem, çalgı, öğretim, teknik

Abstract
The teaching of guitar, which is one of the most popular instruments of our time, is widely carried out both in general and professional music as well as volunteer music. Instructors come across with several problems resulted from students, instrument, and teaching methods. These problems can be listed as right and left hand problems, coordinative musical note following,student’s lack of time to practice guitar etc. In order to prevent these problems, researchers have tried and suggested different methods in guitar teaching. The purpose of this study is to analyze different guitar teaching approaches published in Turkey and to present them to the attention and use of guitar instructors and students who aim to progress in guitar. As being one of the qualitative research methods, descriptive analysis method was used in the study, and “document analysis” was carried out. In accordance with this aim, articles and theses published about different guitar teaching approaches were analyzed. Approximately 6 published guitar approaches were accessed. Benefits and effectiveness of these approaches in guitar teaching were analyzed, and their common usage in guitar teaching was evaluated. The acquired findings were listed in the research, and suggestions about some untouched issues were made. It is considered that the research will reach to the instructors who have problems in guitar teaching, and it will both bring light to the problems experienced in guitar teaching process and open the way for new methods.
Keywords
Guitar, method, instrument, teaching, technic

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri