DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TAHAYYÜL EDİLEN SİYASAL BİR ÜST KİMLİK: OSMANLICILIK
(AN ENVISIONED POLITICAL UPPER IDENTITY: OTTOMANISM )

Yazar : Yunus KOÇ    
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 267-281
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.248
Cite : Yunus KOÇ , (2018). TAHAYYÜL EDİLEN SİYASAL BİR ÜST KİMLİK: OSMANLICILIK. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 19, p. 267-281. Doi: 10.22464/diyalektolog.248.
185    216

Özet
18.yy’dan itibaren Batı’ya karşı güç kaybeden Osmanlı Devleti, gücünü yeniden tesis etmek ve Batı’da meydana gelen milliyetçilik hareketlerinden etkilenmemek için Osmanlıcılık kimliğini bir zorunluluk olarak inşa etmeye çalışmıştır. Tamda bu noktada Osmanlı, Batı’ya karşı gerçekleştirdiği refleks ile nasıl bir Osmanlıcılık kimliği tahayyülünde bulunduğu, tahayyülde bulunduğu bu kimliğin ne tür kimlikleri beraberinde getirdiği ve tahayyül edilen bu kimlik çerçevesinde nasıl bir kuramsal tartışmanın yapılacağı önem arz etmektedir. Bu öneme binaen çalışmada Osmanlıcılık kimliğinin nasıl inşa edilmeye çalışıldığı, inşa edilmeye çalışılan kimliğin mahalli ve dini kimliklerin tahayyülüne nasıl neden olduğu ve bu kimliğin milli kimlik teorilerinden modernist ile etno-sembolcü yaklaşımları açısından nasıl okunabileceği inceleyecektir.
Anahtar Kelimeler
Osmanlıcılık, Mahalli Kimlik, Kültür-Medeniyet, Modernist, Etno-Sembolizm

Abstract
Since the 18th century, the Ottoman Empire, which lost power against the West, tried to build Ottoman is midentity as a necessity in order to reestablish its power and not be influence by the nationalist movements that occurred in the West. At this point, it is important that Ottoman how an Ottoman is midentity imagined with reflex realized against the west, what kind identties bring about of these imagined identity and what kind can be make a theoretical debate in the frame of this imagined identity. Therefore, This will be examined in the study that how was tried to be built of Ottoman is midentity, how it is caused to imagining of local and religious identities of identity being built and how to read this identity in terms of modernist and ethno-symbolism approaches from national identity theories.
Keywords
Ottomanism, Local Identity, Culture and Civilization, Modernist, Ethno-Symbolism.

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri