DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ-ENERJİ VE İTME-MOMENTUM KONULARINA YÖNELİK FETEMM ETKİNLİKLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMA ÜZERİNE ETKİSİ
(EFFECT OF THE STEM ACTIVITIES RELATED TO WORK-ENERGY AND IMPULSE-MOMENTUM TOPICS ON CONCEPTUAL UNDERSTANDING LEVEL )

Yazar : Mert BÜYÜKDEDE  Rabia TANEL  
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 379-395
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.243
Cite : Mert BÜYÜKDEDE Rabia TANEL, (2018). İŞ-ENERJİ VE İTME-MOMENTUM KONULARINA YÖNELİK FETEMM ETKİNLİKLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMA ÜZERİNE ETKİSİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 19, p. 379-395. Doi: 10.22464/diyalektolog.243.
205    182

Özet
Bu çalışmada, İş-Enerji ve İtme-Momentum konularına yönelik hazırlanan FeTeMM (Fen-Teknoloji-Matematik-Mühendislik) etkinliklerinin öğretmen adaylarının kavramsal anlamaları üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada ön test - son test kontrol gruplu yarı-deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama basamağında İş-Enerji ve İtme-Momentum konuları deney grubundaki öğrencilere FeTeMM eğitimi yaklaşımıyla, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel öğretim yöntemleri ile işlenmiştir. Çalışmaya bir devlet üniversitesinde öğrenim gören İlköğretim Matematik Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “İş-Enerji ve İtme-Momentum Kavramsal Anlama Testi” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda İş-Enerji ve İtme-Momentum konularına ilişkin kavramsal anlamaları bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmamakla birlikte FeTeMM eğitiminin kavramsal anlama üzerine olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
FeTeMM Eğitimi, Kavramsal Anlama, İş-Enerji, İtme-Momentum

Abstract
In this study, the effects of the STEM (Science-Technology-Mathematics-Engineering) activities on the conceptual understanding of the prospective teachers were investigated on the topics of Work-Energy and Impulse-Momentum. In the study, semi-experimental model pre-test and post-test with control group was used. During the application step of the research, Work-Energy and Impulse-Momentum subjects were processed in STEM activities approach to the students in the experimental group. In the control group, the lessons were carried out with the traditional teaching methods. The second grade students of the Elementary Teacher School of Mathematics, who were studying at a state university, participated in the study. According to result of the study, although there is no statistically significant difference between the two groups in terms of conceptual understanding relating Work-Energy and Impulse-Momentum issues, meaningful positive effects of STEM activities on conceptual understanding are found.
Keywords
STEM Education, Conceptual Understanding, Work-Energy, Impulse-Momentum

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri