DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİNE İLİŞKİN KAVRAM ALGILARI: METAFOR ANALİZİ
(9TH GRADE STUDENTS’ PERCEPTION OF CONCEPTS RELATED TO PRE-ISLAMIC TURKISH HISTORY: METAPHOR ANALYSIS )

Yazar : Ş. Gülin KARABAĞ  Cemile KURT  
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 101-124
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.237
Cite : Ş. Gülin KARABAĞ Cemile KURT, (2018). 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİNE İLİŞKİN KAVRAM ALGILARI: METAFOR ANALİZİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 18, p. 101-124. Doi: 10.22464/diyalektolog.237.
195    597

Özet
Tarih derslerinin amacı tarihini, değerlerini ve kültürünü tanıyan vatandaşlar yetiştirmektir. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Türklerin milli kimlikleriyle tarih sahnesinde ilk kez yer aldıkları dönemdir. Bu dönemle ilgili yazılı ve görsel kaynakların azlığının, müze ve alan gezisi olanaklarının olmamasının öğrenimi zorlaştırdığı belirlenmiştir. Öğrencilerin bu döneme dair kavramları anlamlandırmada, dönemin tarihsel karakterleriyle empati kurmada, tarihsel mekânı hayal etmede ve bilgiyi yapılandırmada sıkıntı çektikleri değerlendirilmektedir. Bu sorunların öğrencilerin tarih dersine ilişkin ilgi, tutum ve başarılarını etkilemesi muhtemeldir. Bu sebeple araştırmanın amacı İslamiyet Öncesi Türk Tarihine ilişkin kavramlara dair öğrencilerin algılarını metafor analiziyle tespit etmektir. Araştırma “İlk ve Orta Çağlarda Avrasya” ünitesi ile sınırlandırılmıştır. Çalışma grubunu Ankara ilinde bir devlet lisesinin 9/F ve 9/E şubelerinde öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşü çerçevesinde düzenlenen İslamiyet Öncesi Türk Tarihine ilişkin 10 kavrama yer verilmiştir. Araştırma verileri öğrencilerin 10 ayrı kavrama ait “… gibidir; çünkü…” cümlelerini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Tarihsel Kavram, 9.Sınıf, Metafor Analizi

Abstract
The aim of history lessons is to cultivate citizens who know their nation’s history, values and culture. Pre-Islamic Turkish History is the first era in which Turks take part with a national identity. It is believed that the scarcity of visual and auditory materials and the low possibility and hardships of museum visits and field trips on this era obstruct learning. It is evaluated that students have difficulty in making sense of concepts related to this era, establishing empathy with the historical characteristics of the era, visualising the historical setting, and forming knowledge. These problems are thought to affect the students’ interest, attitude, and success in latter History lessons. The aim of this study is to identify the concepts in Pre-Islamic Turkish History through metaphor analysis. The study is limited within the “Eurasia in The First and Medieval Ages” unit of History lesson at 9th grade. The sample is composed of 69 students who are schooled in the classes of 9/E and 9/F in a high school in Ankara. As a data-gathering tool, 10 concepts that were developed by the researchers and arranged within a specialist framework. The data will be obtained from students who will complete “… is like …; because …” sentences related to 10 concepts. The data will be analysed using content analysis method.
Keywords
Pre-Islamic Turkish History, Historical Concepts, 9th Grade, Metaphor Analysis

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri