DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNİN ÖĞRETİMİNE DAİR BİR YÖNTEM ÖNERİSİ
(A METHOD SUGGESTION ABOUT COMPARATIVE TEACHING OF HISTORICAL TURKISH DIALECTS )

Yazar : İsmail SÖKMEN    
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 125-41
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.232
Cite : İsmail SÖKMEN , (2018). TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNİN ÖĞRETİMİNE DAİR BİR YÖNTEM ÖNERİSİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 18, p. 125-41. Doi: 10.22464/diyalektolog.232.
173    254

Özet
Türk yazı dili; 13 asırlık serüveni içerisinde önce Ötüken’den İstanbul ve Semerkant’a ulaşmış, daha sonra ise Bakü, Aşkabat, Astana, Bişkek vb. merkezlerde dallanmış olan bir bütündür. Türk yazı dilinin, özellikle de tarihî Türk lehçelerinin öğretiminde, öncelikle bu bütünsel yaklaşımı sergilemek gerekir. Köktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Çağatay, Eski Oğuz, Osmanlı Türkçesi gibi farklı başlıklar altında gösterilen tarihî Türk lehçelerinin aslında tek bir yazı dilinin bulunulan muhit ve yazı dilinin meydana getirilmesinde etkili olmuş topluluğun tesiriyle fonetik, morfolojik ve leksik olarak bazı maddelerde farklılaşmasından ibaret olduğu bu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, tarihî Türk lehçelerinin öğretiminde müfredatın ilk sırasını bu farklılıklar oluşturmalıdır. Daha sonra meydana getirilen farkındalık lehçeler arası aktarım ve uyarlama çalışmaları ile pekiştirilmelidir. Böylelikle Türkoloji disiplininde, geniş tarih ve coğrafya bilgisi ile zenginleşmiş bütünsel bir yaklaşımın kazandırılmasını hedefleyen öğrenme çıktıları elde edilecektir. Bu çalışmada, sözü edilen farklılıklar ve çalışmalara örnek verilmek suretiyle tarihî Türk lehçelerinin öğretimine dair bir yöntem önerisi sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
Tarihî Türk lehçeleri, karşılaştırmalı yöntem, yöntem önerisi, Türkoloji

Abstract
Turkish literary language is an entirety reached İstanbul and Semerkant from Ötüken in the thirteenth century-old adventure and branched out at the centres Baku, Ashgabat, Astana, Bishkek etc. First of all, it ought to show this holistic approach to teaching Turkish literary language, especially historical Turkish dialects. This approach is based on the thought that the historical Turkish dialects which is seperated into different topics as Kokturk, Uigur, Karakhanid, Xwarazm, Kipchak, Chagatay, Old Oghuz, Ottoman Turkish are a single-literary language is made up of the differentiations on some phonetic, morphological and lexical features under the influence of the locality and the community had an impact on formation of the literary language. In this context, the introduction of syllabus about historical Turkish dialects ought to consist of these differentiations. After that, the created awareness ought to be reinforced with inter-dialects translation exercises. By this way, learning outcomes promise to bring a holistic approach is enriched with extensive historical and geographical knowledge will be achieved. In this study, it will be offered a method suggestion about teaching of historical Turkish dialects by the way of giving examples from these differentiations and exercises.
Keywords
Historical Turkish dialects, comparative method, method suggestion, Turcology

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri