DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NESÎMÎ’YE AİT BİR ÜSLUP ÖZELLİĞİ: MATLA BEYİTLERİ
(A STYLISTIC FEATURE OF NESIMI: MATLA COUPLETS )

Yazar : Özlem ERCAN    
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 239-251
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.227
Cite : Özlem ERCAN , (2018). NESÎMÎ’YE AİT BİR ÜSLUP ÖZELLİĞİ: MATLA BEYİTLERİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 18, p. 239-251. Doi: 10.22464/diyalektolog.227.
150    237

Özet
Nesîmî, güçlü hitaplarla dolu, düşünce yüklü şiirleriyle Hurûfîlik esaslarını günümüze kadar taşıyan ve tesiri eksilmeyen güzel şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde bu etkiyi yaratan üst seviyede tuttuğu duygu yoğunluğu ve ahengi sağlayan farklı ifade biçimleridir. Matla beyitlerinde “yüz, laǾl, boy, zülf, leb, śaç, ħaŧŧ, cemāl, śūret, ĥüsn, vaśl, vaĥdet” sözcüklerine iyelik eki, iyelik eki+bildirme eki, tamlanan eki ve iy nidası ekleyerek kullanan Nesîmî, ahenk yakalamak isteği yanında okuyucunun söz konusu unsurlara yönelik dikkatini diri tutma gayreti içindedir. Çünkü onun düşünce dünyasında sevgilinin her bir uzvu, aslında “Hüsn-i Mutlak”a işaret eden birtakım anlamlarla doludur. Ayrıca beyitlerde oluşturulan dilbilgisel yapılar, onun üslup özelliğini teşkil etmekle birlikte Nesîmî’nin anlamı beyitle ya da manzumeyle sınırlı tutmadığına işaret eder. Dolayısıyla bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. İlki şairin bahsedilen üslup özelliğini açığa çıkartmak ve ikincisi Klasik şairin anlama bakış açısının genişliğini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler
Nesîmî, üslup, anlam, matla, Hurûfîlik.

Abstract
Nesimi has received beautiful poems that carry the basics of Hurufism to the present day with their thoughtful poems full of strong speeches. In poetry, these forms of expression are the forms of emotion which give rise to this effect. In matla couplets, Nesimi, which uses the possessive affix, possessive affix + declaration affix, adding the completed affix and goodness to the words “yüz, laǾl, boy, zülf, leb, śaç, ħaŧŧ, cemāl, śūret, ĥüsn, vaśl, vaĥdet” the reader is striving to keep the attention to the subject matter alive. Because in the world of thought, each limb of love is actually full of meaning, pointing to “Hüsn-i Mutlak”. Moreover, the grammatical structures formed in couplets constitute its stylistic characteristic, but also indicate that Nesimi does not limit the meaning to brainstorm or verse. Therefore, this study has two aims. The first is to expose the style of the poet and to expose the extent of the classical poet's point of view of understanding.
Keywords
Nesimi, wording, meaning, matla, Hurufism.

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri