DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERZİNCAN AĞZINA ETİMOLOJİK BİR YAKLAŞIM: KARMA KELİMELER
(AN ETYMOLOGICAL APPROACH TO ERZINCAN DIALECT: MIXED WORD )

Yazar : Mehmet Cihat ÜSTÜN    
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 183-217
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.225
Cite : Mehmet Cihat ÜSTÜN , (2018). ERZİNCAN AĞZINA ETİMOLOJİK BİR YAKLAŞIM: KARMA KELİMELER. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 18, p. 183-217. Doi: 10.22464/diyalektolog.225.
193    471

Özet
Bir dile ait olan sözcükler veya ekler ile başka bir dile ait sözcükler veya eklerin bir araya getirilmesi suretiyle karma kelimeler oluşturulmuştur. Karma kelimelere, sadece kendi sınırları içerisinde kalmayıp diğer uluslarla muhatap olmaya başlamış, başka uluslarla siyasî, kültürel, ekonomik ve teknik ilişkilerde bulunmuş milletlerin dillerinde rastlamak mümkündür. Standart Türkiye Türkçesi içerisinde karma kelime yapımını sıklıkla görmenin yanında Türkiye Türkçesi ağızlarında da tespit etmek mümkündür. Fakat ağızlarda bu tür kelimelerin uğradığı fonetik değişiklikler standart Türkiye Türkçesine göre oldukça fazladır. Karma kelime ile söz varlığı genişleyen Türkiye Türkçesi ağızlarından birisi de Erzincan ağzıdır. Bu çalışmada Erzincan ağzının söz varlığı kelime+Türkçe kelime; Türkçe kelime+yabancı kelime/sonek; yabancı kelime+Türkçe yapım eki ve yabancı eleman/önek+Türkçe kelime esasına dayalı olarak incelenmiştir. İnceleme neticesinde karma kelimelerin Erzincan ağzındaki kullanımı, asıl yapısı, kökeni ve anlamı ayrıntılı olarak verilmeye ve karma kelime yapımının Erzincan ağzındaki işlev ve yaygınlığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Etimoloji, Karma kelimeler, Standart Türkiye Türkçesi, Türkiye Türkçesi ağızları, Erzincan ağzı

Abstract
Mixed words have been formed by combining words or suffixes belonging to a certain language and words or suffixes of another language. It is possible to encounter mixed words in the languages of the nations which have begun to dealt with other nations in terms of political, cultural, economic and technical relations instead of keeping introverted in their borders. The formation of mixed word is often seen in standard Turkish, on the other hand, it is possible in Tukish dialects, but the phonetic change of these words due to the dialects is pretty much in comparison to Turkish. Erzincan dialect is one of the Turkish dialects which have an extensive vocabulary thanks to mixed words. In this study, the vocabulary of Erzincan dialect has been analyzed on the basis of word+Turkish word; Turkish word+foreign word/suffix; foreign word+Turkish derivational affix and foreign element/prefix+Turkish word. As a result of the study, the usage of mixed words; their structures, origins and meanings have been given in detail and the function and the prevalence of mixed word construction have been revealed in Erzincan dialect.
Keywords
Etymology, Mixed words, Standard Turkish, Turkish dialects, Erzincan dialect

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri