DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR YAPAN VE YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF ACADEMIC SUSPENSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO DO SPORTS OR NOT )

Yazar : Recep KÜRKÇÜ  Güven AĞCA Esra ÇAKIR Ç. Fikri VURAL  
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 253-260
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.221
Cite : Recep KÜRKÇÜ Güven AĞCA Esra ÇAKIR Ç. Fikri VURAL, (2018). SPOR YAPAN VE YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 18, p. 253-260. Doi: 10.22464/diyalektolog.221.
140    193

Özet
Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerini tespit etmektir. Bu araştırma tarama modelinde nicel araştırma tekniğine uygun bir şekilde planlanmıştır. Araştırmanın evrenini Tokat ve Giresun’da devlet liselerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya farklı liselerde öğrenim gören 217’si kadın ve 312’si erkek toplam 529 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak lise öğrencilerinin demografik özelliklerine ilişkin bilgileri saptamak için araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile Aitken (1982) tarafından geliştirilen ve Balkıs (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Akademik Erteleme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümünde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin akademik erteleme eğilimi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, spor yapan öğrencilerin daha fazla akademik erteleme davranışı gösterdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Lise Öğrencisi, Spor, Akademik erteleme

Abstract
The aims of this study is to determine the academic procrastination levels of the hıgh school students and analyze this behavior according to the variables, gender, doing sports, grade level and age. This research is a descriptive study in which qualitative research techniques are applied. The hıgh school students studying in state high schools in Tokat and Giresun constitute the population of this study. The sample of the study consists of 561 students (232 female and 329 male) studying in different schools participated in this study. The personal information form and “Procrastination Tendency Scale” which was developed by Aitken (1982), and adapted into Turkish by Balkıs (2006) were used as data collecting means in the research in order to determine the knowledge about the demographical characteristics of the hıgh school students. SPSS 20 software package was used in the solution of the data. The average points of the academic procrastination tendencies of hıgh school students are significantly differentiated based on the variables of gender, doing sports, grade level and age. However, the academic procrastination tendencies of hıgh school students haven’t shown a significant diversity based on the schools at which they are studying
Keywords
High School Student, Sports, Academic procrastination

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri