DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ KUVVET VE ENERJİ ÜNİTESİNE YÖNELİK AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
(THE STUDY OF DEVELOPING AN ACADEMIC SUCCESS TEST AIMED AT THE UNIT “FORCE AND ENERGY” FOR SECONDARY SCHOOL LEARNERS IN SCIENCE COURSES )

Yazar : Hatice GÜLMEZ GÜNGÖRMEZ  Abuzer AKGÜN  
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 85-99
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.218
Cite : Hatice GÜLMEZ GÜNGÖRMEZ Abuzer AKGÜN, (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ KUVVET VE ENERJİ ÜNİTESİNE YÖNELİK AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 18, p. 85-99. Doi: 10.22464/diyalektolog.218.
167    248

Özet
Eğitimin her kademesinde öğretim ortamına ilişkin kararlar alınırken, eğitimin ayrılmaz parçası olan ölçme ve değerlendirme çalışmaları kullanılır. Öğrencilerin öğrenme ortamında kendilerine aktarılan bilgilerin ne kadarını anladıklarının tespiti, ancak akademik başarılarının ölçülmesi ile mümkün olur. Öğrencilerin akademik başarıları ölçülürken amacına uygun bir akademik başarı testi kullanmanın yanı sıra geçerli ve güvenilir bir ölçüm yapılması için doğru ölçme yönteminin de kullanılması önemlidir (Bingöl ve Halisdemir 2017). Bu noktadan hareketle araştırmanı amacı, ortaokul 7. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek amacıyla Kuvvet ve Enerji Ünitesi’ ne yönelik bir ölçme aracı geliştirmek şeklinde belirlenmiştir. 42 maddeden oluşan başarı testinin pilot formu Adıyaman İli’nde ikamet eden A,B, C, D ve E şeklinde kodlanan 5 ortaokulda öğrenim gören toplam 243 öğrenciye uygulanmıştır. Testte bulunan soruların madde güçlük indeksleri 0.40’ın üzerinde olup; testte yer alan soruların ortalama ayırtedicilik indeksi (rjx) 0.520, ortalama güçlük indeksi (pjx) 0.550, standart sapması 4.22, toplam varyansı 17.821’dir. Testin nihai formu 20 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen bu test puanları arasında iç tutarlılığı sağlamak amacıyla Kuder Richardson-20 analizi yapılmıştır ve bu değerin 0.76 olduğu saptanmıştır. Yapılan madde analizi ve iç tutarlılık analizleri sonucunda testin ortalama güçlükte, ayırtediciliği yüksek, geçerli ve yüksek güvenirlik değerlerine sahip olduğunu ifade edebiliriz.
Anahtar Kelimeler
Fen eğitimi, kuvvet ve enerji, akademik başarı testi, madde güçlük indeksi, madde ayırt edicilik indeksi.

Abstract
In every aspect of education while decisions are being made, measurement and evaluation studies are used, which are insepereable parts of education. Determining how much the learners take in from what is given to them is only possible through measuring their academic success. While measuring learners' academic success it is important to use appropriate measurement method in order to make a valid and reliable measurement, besides using the academic success tools which are appropriate according to the goals (Bingöl ve Halisdemir, 2017). Therefore, the goal of this study is determined as developing a measurement tool concerned with the unit "Force and Energy" in order to measure 7th grade students' academic success. The testing form of the test, which is composed of 42 items, was applied to 243 students living in Adıyaman and studying in 5 secondary schools coded as A, B, C, D and E. The item difficulty index for the questions in the test is above 0. 40, and the average distinctiveness index of the questions of the test is 0.520, the average difficulty index is 0.550, the standard deviation of the test is 4.22 and the total variance is 17.821. The final form of the test is composed of 20 questions. In order to provide the internal consistency between the test scores, Kuder Richardson-20 analysis was made and this Score is found as 0.76. We can say that as a result of the item analysis and the internal consistency analysis, the test has an average difficulty level, a high distinctiveness level and it is valid with high reliability levels.
Keywords
Science education, force and energy, academic success test, ıtem difficulty ındex, ıtem distinctiven

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri