DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI LONCA TEŞKİLATLARINA TOPLU BİR BAKIŞ
(A GENERAL OVERVIEW OF THE OTTOMAN GUILD ORGANIZATIONS )

Yazar : Nevim TÜZÜN    
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 231-238
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.213
Cite : Nevim TÜZÜN , (2018). OSMANLI LONCA TEŞKİLATLARINA TOPLU BİR BAKIŞ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 18, p. 231-238. Doi: 10.22464/diyalektolog.213.
273    737

Özet
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Ahilik, Osmanlı esnaf ve zanaatkarları üzerinde de 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar güçlü bir etkiye sahip olmuştur. Ancak zamanla devletin daha sıkı ve merkeziyetçi bir politika izlemesi ile Ahilik, yerini lonca teşkilâtlarına bırakmak zorunda kalmıştır. 16. Yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan Müslüman ve gayr-i Müslim olmak üzere birçok esnaf gruplarından teşekkül eden lonca örgütlerinde yükselebilmek için ehliyet ve liyakat şart idi. Osmanlı sosyal ve iktisadi hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan lonca teşkilâtları, ticaret yollarının değişmesi, Osmanlı esnaflarının Avrupalı tüccarlar ile rekabet edememesi ve yeniçerilerin esnaflık yapmaya başlaması gibi olumsuz nedenlerle önce çözülme sürecine girmiş, 1913 yılında çıkarılan bir kanunla ise kapatılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Ahilik, Esnaf, Lonca, Teşkilât.

Abstract
Akhsim, which has an important place on the establishment of Ottoman State, has had great influence also on Ottoman artisan and craftsmen until the second half of the 15th century. But with time, the State carried out a policy which is more strict and centralist, the Akhsim had to leave its place to guild organizations. The license and merit were necessary to rise in the guild organizations that emerged from the middle of the 16th century and were formed from a group of artisan, Muslim and non-Muslim. Guild organizations, which had a very important place on Ottoman social and economic life, were entered the closing phase first, with the negative reasons like the change of the trade routes, the failure of Ottoman artisans to compete with European traders and janissaries start to work as tradesmen, and in 1913 they are closed with a law.
Keywords
Ottoman State, Akhsim, Artisan, Guild, Organization.

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri