DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ALANINDA YAYGIN BİR ŞEKİLDE KULLANILAN BAZI TERİMLERİN TÜRKÇEYE AKTARIMI SORUNU
(A STUDY ON THE PROBLEM OF THE PROPER TRANSFER OF SOME COMMON ELT TERMS TO TURKISH )

Yazar : İsmail YAMAN  Emrah EKMEKÇİ  
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 143-167
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.212
Cite : İsmail YAMAN Emrah EKMEKÇİ, (2018). İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ALANINDA YAYGIN BİR ŞEKİLDE KULLANILAN BAZI TERİMLERİN TÜRKÇEYE AKTARIMI SORUNU. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 18, p. 143-167. Doi: 10.22464/diyalektolog.212.
210    200

Özet
Uygulamalı dilbilim çatısı altında ele alabileceğimiz İngiliz dili eğitimi alanı özellikle dilbilim ve psikoloji alanlarından çok sayıda terim içermektedir. Bu terimlerin çoğu yabancı kaynaklardan alındığı için Türkçeye aktarımları konusunda sorunlar çıkmaktadır. Bu durum da terimsel olarak çelişkiler doğurmaktadır. Nitel olarak tasarlanan ve doküman incelemesi yöntemini kullanan bu çalışma İngiliz dili eğitimi alanında İngilizceden Türkçeye aktarım noktasında sorun teşkil eden başlıca terimlerin tespitini, bu terimlere ilişkin ortaya konmuş Türkçe alternatif karşılıkların belirlenmesini ve sonunda incelenen terimler için en uygun görülen karşılığın önerilmesi adımlarını kapsamaktadır. Çalışma kapsamında tespit edilen ve Türkçe karşılıkları açısından incelenen terimler authentic material, additive-subtractive bilingualism, code-switching, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), corpus, critical age/period, extensive-intensive reading, face-threatening act, flipped learning, formative-summative assessment, fossilization, lingua franca, microteaching, minimal pair, scaffolding ve washback/backwash effect kavramlarıdır. Söz konusu terimler tespit edildikten sonra iki farklı kaynaktan alınan İngilizce açıklamaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve terimlerin sözcükler bazında ortaya çıkan anlamı ve kastedilen anlamı netleştirilmiştir. Bu çerçevede ilgili terimlerin sözlük ve makale gibi farklı kaynaklarda yer alan farklı Türkçe karşılıkları değerlendirilmiş ve özellikle terimlerin kastettikleri anlamlar dikkate alınarak gerekçeli bir şekilde makul Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Önerilen Türkçe karşılıkların bazısı alanyazında zaten var olan alternatifler arasından seçilirken bazısı da sıfırdan önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Anahtar sözcükler: İngiliz dili eğitimi, uygulamalı dilbilim, terim, İngilizce, Türkçe

Abstract
The field of English language teaching (ELT) under applied linguistics contains many terms from especially linguistics and psychology. There are problems about the transfer of these terms to Turkish because most of them are of foreign origin. This in turn brings about terminological confusion. This qualitative study is based on document review and encompasses the identification of the main terms in ELT that pose problems during their transfer to Turkish, the identification of their Turkish equivalents in the related literature, and finally suggesting the ideal equivalents fort he terms. The terms in question under this study are authentic material, additive-subtractive bilingualism, code-switching, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), corpus, critical age/period, extensive-intensive reading, face-threatening act, flipped learning, formative-summative assessment, fossilization, lingua franca, microteaching, minimal pair, scaffolding and washback/backwash effect. After these terms have been determined, their explanations in English from two different sources have been examined in detail; and the literal and intended meanings of the terms have been clarified. In this framework, different Turkish equivalents for the terms in various dictionaries and articles have been evaluated and a reasonable Turkish equivalent for each has been suggested considering especially their intended meanings. While some of the suggested Turkish equivalents have been selected from the existing alternatives in the literature, some have been suggested from scratch.
Keywords
Keywords: English language teaching, applied linguistics, term, English, Turkish

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri