DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÖLN ÜNİVERSİTESİ ORİENTALİSTİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE TÜRKİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(ORIENTALISTIC DEPARTMENT OF THE COLOGNE UNIVERSITY STUDENTS' THE VIEWS OF TURKISH LANGUAGE, LITERATURE AND TURKEY )

Yazar : Ülker ŞEN  Eda TOK  
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 73-83
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.179
Cite : Ülker ŞEN Eda TOK, (2017). KÖLN ÜNİVERSİTESİ ORİENTALİSTİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE TÜRKİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ . Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 16, p. 73-83. Doi: 10.22464/diyalektolog.179.
497    469

Özet
Bu çalışmanın amacı, Köln Üniversitesi Orientalistik Bölümü İslam Dünyası Dilleri ve Kültürleri Programına devam eden öğrencilerin Türk dili, edebiyatı ve Türkiye ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmada betimsel nitelikli tarama modeli benimsenmiştir. Çalışmanın çalışma grubunu Köln Üniversitesi Orientalistik Bölümü İslam Dünyası Dilleri ve Kültürleri Programına devam eden ve çalışmaya katkı sağlamak isteyen 22 kişi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan 7 maddelik görüş formu kullanılmıştır. Veriler, betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları arasında araştırmaya katılan öğrencilerin Türkçeyi öğrenme konusunda istekli oldukları, Türk edebiyatına uzak oldukları ve Türkiye'yi siyasi yönüyle daha çok tanıdıkları yer almaktadır. Türklere yönelik algının da olumlu yönde daha baskın olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Yabancı Öğrenci, Algı, Görüş, Türk Dili, Edebiyatı ve Türkiye

Abstract
The aim of this study is to evaluate the opinions of students who attend the Department of Orientalistic in Islamic World Languages and Cultures Program of the University of Cologne on Turkish Language, Literature and Turkey. Descriptive scanning model has been adopted in the study. The working group of the study consisted of 22 people who continued to study Islamic World Languages and Cultures Program at the Department of Orientalistic at the University of Cologne and wanted to contribute to the study. A 7-point opinion form created by researchers was used to collect the data. The data were evaluated by descriptive analysis. Among the results of the research, it is observed that the students who participated in the research are willing to learn Turkic language, they are away from Turkish literature and they know Turkey more politically. It has been determined that the perception for the Turks is more dominant in the positive direction.
Keywords
Foreign Student, Perception/views, Turkish Language, Literature and Turkey

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri