DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KESİKKELİ KÖYÜNDEN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR
(CONTRIBUTIONS TO THE COMPULSORY DOCUMENT FROM KESİKKELİ VILLAGE )

Yazar : Ali TAN  Ayşe UĞURELİ  
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 223-239
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.173
Cite : Ali TAN Ayşe UĞURELİ, (2017). KESİKKELİ KÖYÜNDEN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 16, p. 223-239. Doi: 10.22464/diyalektolog.173.
633    632

Özet
Derleme Çalışmaları 1932’de Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla birlikte başlamıştır. Başlangıçta amatörce yapılan ağız araştırmaları, 1950’den itibaren önem kazanarak yaygınlaşmıştır. Özellikle her ilin ağız özelliklerini tespit etmek amacıyla uzmanlar tarafından konuşma metinleri derlenmiş ve elde edilen verilerden de o ile ait sözlükler oluşturulmuştur fakat oluşturulan bu sözlükler dönemin şartlarının ve çalışma imkânlarının zorluğu, kısıtlılığı gibi sebeplerle derlendiği ili tam olarak yansıtamamıştır. Bu sebeple derleme sözlüğü bünyesinde eksiklikler barındırmaktadır. Ağızlarda yaşayan kelimelerin zamanla kullanım alanlarının daraldığı, kullanım şekillerinin değiştiği hatta yok olduğu düşünülürse yeni derleme çalışmalarıyla bu sözlüğün eksiklerini tamamlamak, sözlüğü güncellemek gerekmektedir. Bu çalışmada Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli Köyünden derlenen kelimeler Derleme Sözlüğüne katkı amacıyla incelenip öneri olarak sunulmuştur. Derlenen bu kelimeler, 1. Sözlükte olmayan kelimeler, 2. Anlamsal bakımdan farklılık göstere kelimeler, 3. Biçim olarak farklılık gösteren kelimeler ve 4. Osmaniye ilinden bahsedilmeyen kelimeler olarak tasnif edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kadirli, Kesikkeli Köyü, Ağız Araştırmaları, Derleme Sözlüğü, Halk ağzı.

Abstract
Compilation Studies began in 1932 with the establishment of the Turkish Language Institution. In the beginning, amateur dialect studies have become widespread since 1950. In particular, in order to determine the characteristics of the mouths of each province, speech texts were compiled by experts and dictionaries were formed from the obtained data. However, these dictionaries were not fully reflected in the province where the conditions of the period and the difficulties and limitations of the possibilities of study were compiled. For this reason, the compilation dictionary contains deficiencies in its own right. If it is thought that the words living in the mouth have narrowed over time and their usage patterns are changed or even eliminated, it is necessary to complete the missing word and update the dictionary with new compilation studies. In this study, the words collected from the Kesikkeli Village of Kadirli District of Osmaniye were examined and submitted as suggestions to contribute to the Compilation Document. These words are compiled as 1. Words not in the dictionary, 2. Differential in terms of meaning, 3. Words in the form of difference, and 4. Words not mentioned in the Osmaniye province.
Keywords
Kadirli, Kesikkeli Village, Oral Researches, Compilation Dictionary, Public Speaking.

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri