DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDEN KALANLAR: 1960’DAN GÜNÜMÜZE KADAR SOSYAL BİLGİLER DERSİNİ ALANLARIN HATIRALARI
(WHAT LEFT FROM SOCIAL STUDIES COURSES: MEMORIES OF STUDENTS WHO HAVE TAKEN SOCIAL STUDIES COURSES FROM THE 1960S TO PRESENT )

Yazar : İlker DERE  Erkan DİNÇ  
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 16
Sayfa : 21-39
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.167
Cite : İlker DERE Erkan DİNÇ, (2016). SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDEN KALANLAR: 1960’DAN GÜNÜMÜZE KADAR SOSYAL BİLGİLER DERSİNİ ALANLARIN HATIRALARI. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 16, p. 21-39. Doi: 10.22464/diyalektolog.167.
523    430

Özet
Sosyal bilgiler dersi, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar değişik isimlerle okutulmuştur. Bu dersin amacı, kendi tarihini bilen, çevresini tanıyan ve vatandaşlık görevlerini yerine getiren bireyler yetiştirmektir. Bugüne kadar birçok araştırmada sosyal bilgiler eğitimi ve öğretiminin kalitesi sorgulanmış ve yeni yöntemler denenmiştir. Ancak sosyal bilgiler dersinin öğrencilerin hayatında ne tür izler bıraktığını araştıran çalışmalar yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, 1960’dan günümüze kadar sosyal bilgiler dersini almış kişilerin anılarını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda sosyal bilgiler dersini almış 15 kişiyle sözlü tarih görüşmesi yapılmıştır. Görüşmelerde sosyal bilgilerin isimleri, müfredat konuları, ders kitapları, uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri, kullanılan materyaller, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, sosyal bilgiler öğretmenleri ve dersin kaynak kişilere katkılarıyla ilgili anılar ele alınmıştır. Veri toplama araçları olarak sözlü tarih görüşme kayıtları ve kaynak kişilerin alınan tarihi materyaller kullanılmıştır. Ulaşılan veriler, betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, kaynak kişilerin sosyal bilgiler öğretmenlerinin diğer konulardan daha iyi hatırladıklarını göstermektedir. Bunun yanında sosyal bilgiler derslerinde geçmişten günümüze en çok düz anlatım yöntemi ve soru cevap tekniğinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenci başarısının genellikle yazılı ve sözlü sınavlarla değerlendirildiği ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgilerin tarihi, Sözlü tarih, Hatıralar, Sosyal bilgiler derslerinin işlenişi

Abstract
The social studies lesson has been taught with various names since the foundation of the Republic to the present. The aim of this course is to raise people who know their own history, know their environment and fulfill their civic duties. In many types of research, the quality of social studies education and teaching has been questioned and new methods have been tested. However, no studies have been done to investigate that social studies course have left what kind of impression on students' lives. The purpose of this study is to reveal the memories of people who have taken the social studies course from the 1960s to the present. In this context, oral history interviews were conducted with 15 people. In the interviews, memories about the names of social studies, curriculum topics, textbooks, methods, techniques and materials of teaching, measurement and evaluation methods, social studies teachers and contributions of the course to source persons were addressed. As data collection tools oral history interview recordings and obtained historical materials from source persons were used. The data were analyzed descriptively. The results of the study prove that the source persons remember better their social studies teachers than other matters. Besides, it has been determined that direct instruction method and question and answer technique are the most used in social studies lessons from past to today. It has also been uncovered out that student success is generally evaluated through written and oral exams.
Keywords
History of social studies, Oral history, Memories, Handling of social studies courses

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri