DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİŞİM’İN SPOR İÇİNDE KULLANILIŞININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE USE OF COMPUTER IN SPORTS )

Yazar : Hayrettin GÜMÜŞDAĞ    
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 261-274
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.164
Cite : Hayrettin GÜMÜŞDAĞ , (2017). BİLİŞİM’İN SPOR İÇİNDE KULLANILIŞININ İNCELENMESİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 16, p. 261-274. Doi: 10.22464/diyalektolog.164.
434    630

Özet
Küreselleşen dünya’da bilgi ve düşünce akışını sağlayan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” giderek önem kazanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin spor’a katkıları göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Spor, vücut ve kafa yetileri eğitimiyle birlikte eğlence sağlayan, belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümüdür. Bu süreç içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak doğru ve hızlı bir şekilde istenilen amaca ulaşmak sağlanabilir. “Bilgi Çağı” olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimin her alanında yeterli düzeyde kullanılamamakta olduğu ve bireylere bu araçları kullanma becerilerinin kazandırılmadığı görülmektedir. Günümüzde spor alanında başarıyı ve kaliteyi yakalamak için hem kuramsal hem de uygulamalı olarak verilen spor eğitiminde de, öğretme ve öğrenme süreçlerinde bilgi akışı sağlanırken bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı önem arz etmektedir. Türkiye’de özellikle spor eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yeterli düzeyde olmadığı ve bazı araçların ise spor eğitimine fazla katkı sağlamadığı görülmektedir. Bu çalışmada; spor eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğru kullanılması ayrıca yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Spor, Spor Eğitimi, Bilgi Teknolojileri, Spor Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Abstract
The "Information and Communication Technologies" that provide the flow of information and thinking in the globalizing world is becoming increasingly important. The contributions of information and communication technologies to sports are too large to be ignored. It is all of the body movements which are aimed at enjoying and racing, which is fun, accompanied by certain rules and techniques, that are useful for bodily development, which provides entertainment together with sports, body and head competence. In this process, information and communication technologies can be used to achieve the desired and desired results quickly and accurately. In the century we have been called "Information Age", it is seen that information and communication technologies can not be used adequately in all aspects of education and that individuals are not given the ability to use these tools. In today's sports field, it is important to use information and communication technologies while achieving both quality of theoretical and practical knowledge in sports training, teaching and learning processes. In Turkey, it is observed that the use of information and communication technologies in sports education is not sufficient and some tools do not contribute much to sports education. In this study; it is aimed to use the information and communication technologies in sport education in a correct way.
Keywords
Sports, Sports Education, Information Technologies, Information and Communication Technologies in Sp

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri