DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ SAVAŞ MAĞDURU ENGELLİ MÜLTECİLERİN TOPLUMSAL HAYATA ADAPTASYON SÜREÇLERİ: ÖZEL VE KAMUSAL ALAN ENGELLERİ
(THE PROCESS OF ADAPTATION IN SOCIAL LIFE BY WAR VICTIM DISABLED SYRIAN REFUGEES IN TURKEY: THE BARRIERS IN PRIVATE AND PUBLIC SPHERES )

Yazar : Mahmut KAYA    
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 127-144
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.160
Cite : Mahmut KAYA , (2017). TÜRKİYE’DEKİ SAVAŞ MAĞDURU ENGELLİ MÜLTECİLERİN TOPLUMSAL HAYATA ADAPTASYON SÜREÇLERİ: ÖZEL VE KAMUSAL ALAN ENGELLERİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 16, p. 127-144. Doi: 10.22464/diyalektolog.160.
816    566

Özet
Engellilik, bir yönüyle doğuştan gelen biyolojik temellere dayanırken diğer yönüyle yaşam boyu karşılaşılan çevresel faktörlerle bireylerin sosyal hayatını çok boyutlu etkileyen bir durumdur. Çevresel faktörler sonucu engelliliğin oluşmasında en belirleyici etkenlerden biri şüphesiz ki savaştır. Savaşlarda çoğu zaman savaşın tarafı olan askerler zarar görüp engelli hale gelirken, kimi zaman da siviller savaşın mağduru olup engelli hale gelebilmektedir. Toplumda diğer insanlara göre çeşitli kısıtlılıklar yaşayan engelliler göç ve savaşın olağan üstü koşullarında birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu çalışma Suriye’deki iç savaş sonrası Türkiye’ye göç eden bizzat savaş nedeniyle engelli hale gelen kamp dışında yaşayan mültecilerin toplumsal hayata katılım süreçlerinde yaşadığı uyum sorunlarını ele almaktadır. Çalışmanın yöntemi nitel olup gözlem, derinlemesine görüşme ve örnek olayincelemesi teknikleriyle veriler toplanmıştır. Araştırma, bir sınır şehri olan ve göç akınları boyunca en fazla mülteci sirkülâsyonunun olduğu Şanlıurfa örnekleminde yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre engelli mülteciler Türkiye’de dil problemi, kira, konut problemleri, işsizlik, geçim problemleri, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişememenin yanı sıra engellilerin muhtaç olduğu araç, gereç ve cihazlardan mahrum kalma ve çevresi tarafından istismara maruz kalma, dışlanma ve damgalanma gibi birçok problemle karşı karşıyadır. Ayrıca mevzuattan kaynaklanan problemler hizmetlerden yararlanmaya engel teşkil ederken, yabancılık duygusundan dolayı engellilerin sosyalleşmesine imkanveren kamusal alanlara çıkması güçleşmekte engelliler eve kapanmaktadır/kapatılmaktadır. Sorunun çözümü için engelli mülteciler konusunun akademik olarak daha detaylı araştırılması, yasal ve sosyal iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler
Göç, Toplumsal Adaptasyon, Suriyeli mülteciler, Savaş Mağduru Suriyeli Engelli Mülteciler, Şanlıurfa.

Abstract
On the one hand, disability is based on innate biological factors; on the other hand, the social life of individual is also multifariously affected bysocial/environmental factors encountered by him. Beyond the doubt, one of the most significant social/environmental factors in the formation of disability is war. During war, soldiers often get injured and become disabled; sometimes civilians become war victims and disabled. In comparison with others, disabled people face many serious problems in conditions/times of migration and war. This study deals witht head aptation problems experienced by the refugees who became disabled due to war, livingoutsidethecamps in Turkey. The method of study is qualitative and the data are gathered by observation, in-depth interview and case study techniques. This research has been conducted on the samples taken from border city Sanliurfa. According to the research findings, disabled refugees are facing many problems in Turkey. The problems include language, rents, housing problems, unemployment, livelihood problems, Access to education and health, and the deprivation of objects needed to a disabled person. Besides that, they are exposed to abuse, exclusion and stigmatization. While the problems stemming from the legislation constitutean obstaclet otheutilization of services, it becomes difficult for the disabled people to go to the public spaces, where they can be socialized, pushing the minto isolation. This study recommends to examine the issues of disabled refugees more academically and make legal and social improvements.
Keywords
İmmigration, Social Adaptation, Syrian Refugees, War Victim Disabled Syrian Refugees, Şanlıurfa

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri