DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 2D/4D PARMAK ORANLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİ VE DUYGUSAL ZEKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
(EXAMINING CORRELATION BETWEEN CEIT DEPARTMENT STUDENTS’ 2D/4D FINGER RATIO AND LEARNING STYLE, EMOTIONAL INTELLIGENCE )

Yazar : Müzeyyen BULUT ÖZEK    
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 115-126
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.156
Cite : Müzeyyen BULUT ÖZEK , (2017). BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 2D/4D PARMAK ORANLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİ VE DUYGUSAL ZEKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 16, p. 115-126. Doi: 10.22464/diyalektolog.156.
503    615

Özet
Çalışmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü (BÖTE) bölümü öğrencilerinin işaret parmağının yüzük parmağına oranı (2D/4D) ile duygusal zeka ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki belirlenerek kişiselleştirilmiş veya uyarlanabilir çevrimiçi öğrenme ortamlarının tasarımına yönelik olarak öğrencilerin bireysel özellikleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Fırat Üniversitesi BÖTE bölümünde okuyan 42 kız 46 erkek öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri kamera ile çekilen öğrenci el fotoğrafları, Felder ve Soloman (2013) tarafından geliştirilen Öğrenme Stili İndeksi ve Austin, Saklofske, Huang ve McKenney (2004) tarafından modifiye edilen, Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Schutte (1998) duygusal zeka ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. İşaret ve yüzük parmakların uzunluklarının oranı ile duygusal zeka ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin bulunması için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları sağ ve sol el 2D/4D parmak oranı ile öğrenme stilleri ve duygusal zeka arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler
bireysel özellik, 2D/4D parmak oranı, öğrenme stilleri, duygusal zeka

Abstract
The aim of this study is to examine relationship between Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) Department Students’ learning style preferences and emotional intelligence and 2D/4D digit ratio to learn about the individual characteristics of students for the design of personalized or adaptable online learning environments. The study was conducted on 88 students (42 female, 46 male) in Firat University, Department of CEIT. Data were collected with students’ hands photos taken by camera, Index of Learning Styles (ILS), developed by Felder and Soloman (2013) and Schutte Emotional Intelligence Scale (1998) modified by Austin, Saklofske, Huang and McKenney (2004), adapted by Tatar, Tok and Saltukoğlu (2011). In this study, relational survey model was used. In study, correlation analysis was performed to find the correlation between 2D/4D ratios and emotional intelligence, learning styles. The results showed that there was low level significant difference between the 2D/4D ratios for left/right hand, learning style and emotional intelligence.
Keywords
individual characteristic, 2D/4D finger ratio, learning style, emotional intelligence

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri