DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELİT SPORCULARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF ELITE ATHLETES’ EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ACCORDANCE WITH SOME VARIABLES )

Yazar : Nahit ÖZDAYI  Oğuzhan YONCALIK  
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 85-98
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.153
Cite : Nahit ÖZDAYI Oğuzhan YONCALIK, (2017). ELİT SPORCULARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 16, p. 85-98. Doi: 10.22464/diyalektolog.153.
563    388

Özet
Araştırma, farklı branşlardaki elit sporcuların duygusal zekâ düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma gönüllü katılım gösteren Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Güreş, Boks, Atletizm, Judo branşlarından toplam 554 elit sporcu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerini elde etmek için Sporda Duygusal Zekâ Envanteri yararlanılmıştır. Elit sporcuların duygusal zekâ düzeylerini belirlemek için Shutte ve arkadaşları (1998) tarafından geliştirilen, Lane ve arkadaşları (2009) tarafından revize edilerek sporda kullanım için uyarlanan ve Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği Adiloğulları ve Görgülü (2015) tarafından yapılan “Sporda Duygusal Zekâ Envanteri” kullanılmıştır. Ölçek 5 alt boyut ve 19 maddeden oluşmaktadır. Elit sporcuların duygusal zekâ düzeylerinin cinsiyete, yaşa, spor yapma sürelerine ve branşa göre ortalamaları incelediğinde anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür Bir diğer önemli bulgu olarak; elit sporcuların duygusal zekâ düzeylerinin eğitim durumlarına bağlı farklılaştığı saptanmıştır. Lisans mezunu olanların Kendi Duygularını Değerlendirme ve Duyguları Düzenleme hariç anlamlı düzeyde yüksek duygusal zekâya sahip oldukları anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Spor, Duygusal Zekâ, Elit Sporcu

Abstract
This study aims to investigate elite athletes’ emotional intelligence in accordance with several variables. The sample group of the study consisted of 554 volunteer elite athletes in the branches of football, volleyball, handball, wrestling, box, athletics and judo. The Emotional Intelligence Inventory was used to collect data. To obtain data on elite athletes’ levels of emotional intelligence, The Turkish version of The Inventory of Emotional Intelligence among Sportsmen and Sportswomen that was validated by Adiloğulları and Görgülü (2015) was used to collect data previously developed by Shutte et al. (1998) and adopted by Lane at al. (2009). The scale consisted of 5 sub-dimension and 19 items. Results showed that there was no statistically significant difference between the levels of emotional intelligence and gender, age, activity durations and branches. On the other hand, it was found that the levels of emotional intelligence significantly differed regarding educational levels. In other words, it was noted that undergraduate athletes had a high level of emotional intelligence except their self-evaluation and organization of emotions.
Keywords
Sports, Emotional Intelligence, elite athletes

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri