DİYALEKTOLOG

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EĞİTSEL TANILAMA SÜRECİNDE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Araştırmanın amacı rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan öğretmenlerin; eğitsel tanılama yapılan bireyin velisi, eğitsel tanılama sonrası yönlendirilen öğrencilerin eğitim gördüğü okulun yönetici ve öğretmenleri, eğitsel tanılama kapsamında yararlanılan parça sistemi, eğitsel tanılama sürecine bağlı destek eğitim veren iyileştirme merkezi görevlileri ile ilgili yaşadıkları sorunların belirlenmesine ve çözüm önerileri geliştirilebilmesine yöneliktir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmaya, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde D. İlinde bulunan RAM’da görev yapan tüm öğretmenler katılmıştır. Araştırmada verilerinin toplanması yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Öğretmenlerin; eğitsel tanılamaya gelen öğrencilerin velileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar nelerdir?, Tanılama kapsamında modül programını uygulamada yaşadıkları sorunlar nelerdir? Eğitsel tanılama kapsamında rehabilitasyon merkezi görevlileri ile yaşadıkları sorunlar nelerdir? Tanılama sonrası özel eğitim öğrencilerinin yönlendirildiği okullardaki görevli yöneticiler ve öğretmenlerle yaşadıkları sorunlar nelerdir?

Keywords
Eğitsel tanılama rehberlik ve araştırma merkezi, öğretmen

Advanced Search


Announcements

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri