DİYALEKTOLOG

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


“HİKÂYET” BAŞLIKLI YAZMA ESERDE GEÇEN DÖRT HALİFE MENKIBELERİNİN İNCELENMESİ
İslâm tarihinde “Hulefâ-yı Râşidîn” olarak bilinen Dört Halife Devri, Hz. Muhammed’in ölümünden sonraki otuz yıllık dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde Hz. Muhammed’in peygamberlik hayatı boyunca kendisine inanan arkadaşlarından/sahabelerden Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halifelik yapmışlardır. Çalışmada, Süleymaniye Kütüphanesi “Özel 130” numarada kayıtlı ve 23 varaktan müteşekkil “Hikâyet” başlıklı yazma eser değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı, dört halife dönemi hakkında halk arasında anlatılmak üzere kaleme alınan menkıbelerin işlevlerini açıklamaktır. Metinde yer alan motifler, S. Thompson’un “Motif Index of Folk Literature” isimli eserine göre incelenmiştir. Çalışma metni, toplumsal çeşitliliği ele alan P. Burke’nin kültür yorumu esasında açıklanmıştır. Metnin muhteva yapısı ise metin merkezli halkbilim kuramlarından, “Seçkin Kültürün Dibe Batması” çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, tarafımızdan ilk defa tespiti yapılıp okunmuş olan yazma eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir. Menkıbeler, İslâmî bilgilerin sözlü ve yazılı kültür aracılığıyla aktarılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda ele alınan konu, Türk kültüründe İslâmî değerlere atfedilen kutsallığı göstermesi bakımından önem arz etmektedir.

Keywords
Dört Halife, Halk Kültürü, Menkıbe, P. Burke

Advanced Search


Announcements

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri