DİYALEKTOLOG

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP TARİHİ VE ETİĞİ DERSİNİN TIP TARİHİ KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Bu araştırmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin Tıp Tarihi ve Etiği dersinin tıp tarihi konularına ilişkin görüşlerini belirleyebilmektir. Karma metodolojinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 öğretim yılında, Ankara ili Gazi Üniversitesinde Tıp Fakültesinde ikinci ve üçüncü sınıfta öğrenim gören toplam 580 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket ve standartlaştırılmış açık uçlu mülakat kullanılmıştır. Araştırmada toplanan nicel veriler betimsel istatistikle, nitel veriler ise içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan tıp fakültesi 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin Tıp Tarihi ve Etiği dersinde Tıp tarihi konularına yönelik olumlu tutuma sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Keywords
Tıp Tarihi ve Etiği Dersi, Tıp Fakültesi, Öğrenci Görüşleri

Advanced Search


Announcements

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri