DİYALEKTOLOG

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FONO-SEMANTİK AYRILAŞMA/ARKAİKLİK BAĞLAMINDA IRAK TÜRKMEN AĞIZLARINDA: ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K)
Bu makalede bir taraftan fono-semantik ayrılaşma hadisesi diğer taraftan arkaiklik kavramları geniş bir şekilde tanımlanmış, bunlar arasındaki ilişki Irak Türkmen Ağızlarından (ITA) alınan ācıġ/ācuġ,’ecci, ’eccüg/k kelimeleri bağlamında ortaya konmuştur. Bu iki terim arasındaki ilişkinin ortaya konarak etimolojik açıdan hangi kelimenin asli ve dolayısıyla arkaik olduğunu belirleme hususunda nasıl kullanışlı bir yöntem olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Makalede ayrıca, ele alınan kelimelerin anlamlarının da arkaikliği üzerinde durulmuş, Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi yazı dili ve ağızları arasındaki karşılaştırmalarla ağız tasniflerine dair bazı ipuçlarının elde edildiği gösterilmiştir. Bunun yanında, arkaikleşmiş ācıġ/ācuġ kelimesinin günümüzdeki kullanım genişliğine dikkat çekilerek arkaikleşmeyle kavram alanlarının oluşması arasındaki ilişki incelenmiştir. Bundan başka fono-semantik ayrılaşmanın bir kelime yapma yolu olarak dilin kelime hazinesinin oluşmasındaki ve gelişmesindeki rolü örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Irak Türkmenleri, arkaik, fono-semantik, kelime, anlam

Advanced Search


Announcements

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri