DİYALEKTOLOG

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİYASE SERTBARUT’UN KAPİLAND ÜÇLEMESİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Miyase Sertbarut’un Kapiland’ın Kobayları, Kapiland’ın Karanlık Yüzü ve Kapiland’ın Kıyameti adlı üç kitabı Türkçe dersi genel amaçları ile 2018 yılında yayımlanan İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi öğretim programında yer alan değerler açısından incelenmiştir. Giriş bölümünde literatür bilgisine yer verilmiştir. Nitel araştırma özelliği taşıyan çalışmada, genel tarama modeline uygun olarak doküman incelemesi yapılmıştır. Veriler doküman analizi yöntemiyle elde edilmiştir. Veriler analiz edilirken içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Buna göre bulgular elde edilmiştir. Miyase Sertbarut’un incelenen üç kitabında öne çıkan değerler üretim, tutumluluk (tasarruf), adalet ve eşitliğe inanma, eleştirel ve sorgulayıcı olma, sorunlara çözüm arama, sağlığın değerini bilme, umutlu olmak ve doğa sevgisidir. Teknoloji kullanımı ise kitapta eleştirilmektedir. Bulgulara göre, Miyase Sertbarut’un Kapiland’ın Kobayları adlı kitabında dünyaya hâkim olan tüketim sistemi eleştirilmekte üretim öne çıkmaktadır. Bunun yanında sağlığın değeri, doğa sevgisi öne çıkan değerler arasındadır. Miyase Sertbarut, Kapiland’ın Karanlık Yüzü kitabında tüketim sistemini eleştirmeye devam etmiştir. Kapiland’ın Kıyameti adlı kitabında ise teknoloji kullanımı karşıtlığı ve umutlu olmak değerlerinin ön planda olduğu görülmektedir. Teknolojinin insan yaşamını ve doğayı tehdit ettiği sonucu çıkmaktadır. Sonuçlardan sonra öneriler sunulmuştur.

Keywords
Miyase Sertbarut, Değer, Değerler Eğitimi, Öğretim Programı

Advanced Search


Announcements

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri