DİYALEKTOLOG

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BORSA’DA İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’DE TOPSIS UYGULAMA
Günümüz rekabet ortamında şirketlerin finansal performanslarını ölçmek önemli bir unsur olduğu bilinmektedir. Ülkemizde gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri de önemli bir sektör olduğu aşikârdır. Bu yüzden finansal analizlerinin yapılması hem yatırımcılar hem de sektörde faaliyet gösteren yöneticilere ışık tutacaktır. Bu çalışmada gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren otuz adet şirketin belli oranlar ile çok kriterli karar verme yöntemi olan TOPSIS analizleri yapılarak bir karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmanın öncelikli amacı, farklı finansal performans ölçütleriyle belli bir sektördeki işletme performanslarının ölçülmesidir. Bu çalışmada hisse senetleri borsada işlem görmekte olan ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren otuz tane işletmenin 2017 yılsonu finansal tabloları kullanılarak, bu şirketlerin finansal performansları TOPSIS yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada ilk olarak bu şirketlerin geleneksel finansal oranlardan olan cari oran, karşılama oranı, nakit oranı, alacak devir hızı, borç devir hızı, duran varlık devir hızı, finansal kaldıraç, kısa vadeli yabancı kaynakların toplam borçlara oranı, finansman oranı, brüt kar marjı, faaliyet kar marjı ve net kar marjı olmak üzere toplamda on iki adet finansal oran hesaplanmıştır. 2017 yılı verileriyle yapılan bu oranlar TOPSIS yönteminin karar matrisini oluşturmuştur. TOPSIS yöntemi, çeşitli kriterler arasında belirlenen alternatiflere göre en iyi seçimin yapılmasını olanak sağlayan bir tekniktir. Bu çalışmada alternatifleri gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri oluştururken kriterler ise yapılan oran analizleridir. Böylelikle kullanılan 30 şirketin oran analizleriyle en ideal firmanın hangisi olduğuna ulaşmak amaçlanılmıştır.

Keywords
BİST, Finansal Performans, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, TOPSIS

Advanced Search


Announcements

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri